Vláda požádá o přezkum arbitráže s Diag Human, na „rozumná řešení“ už prý není doba

Praha - Ministerstvo zdravotnictví požádá o přezkum arbitráže se společností Diag Human. Chce, aby byl verdikt, na jehož základě má Česko zaplatit téměř devět miliard korun, znovu přezkoumán. Podle ministra Tomáše Julínka je nutné využít možnosti přezkumu, přestože nic víc, než už je známo, v této kauze odhaleno nebylo. "Domníváme se, že máme řadu argumentů, které by pozici české administrativy mohly změnit či zlepšit," dodává optimisticky premiér Mirek Topolánek.

Uvedl ale zároveň, že doba na „rozumná řešení“ skončila před několika lety. "My sklízíme něco, co jsme nezaseli. Přesto se nevzdáváme, míníme v té věci pokračovat,„ uvedl ke kauze, kterou vzhledem k její délce označil za “fousatou".

I podle ministra Julínka se současná vláda rozhodnutím o přezkumu snaží napravit co nejlépe chybu, kterou neudělala, přestože její prostředky jsou jen omezené. Přezkum arbitráže podle něho „vytváří určitou pozici pro vládu, aby mohla tuto záležitost eventuálně řešit“.

Mirek Topolánek o fousaté kauze:

"Osudné chyby české administrativy v uplynulých letech způsobily, že se dnes soudíme. Arbitráž již rozhodla o škodě, kterou způsobila česká administrativa společnosti Diag Human. Když čtete tyto údaje, tak si musíte říci něco o politické, možná i jiné odpovědnosti těch představitelů, kteří o tom rozhodovali..."

Nový rozhodce - dobrý rozhodce

Úkolem ministerstva zdravotnictví je také navrhnout nového rozhodce pro stát. Julínek navrhuje, aby se celé řízení zopakovalo s jiným složením rozhodčího senátu. Ten má tři členy - jednoho vybírá vláda, dalšího druhá strana sporu a třetí je nezávislý.

Arbitři, kteří spor rozhodovali nyní, v odůvodnění svého rozhodčího nálezu uvedli, že jim české instituce při řízení vyhrožovaly. O obsah spisu se prý ještě před ukončením arbitráže zajímala sněmovní vyšetřovací komise, Obvodní soud pro Prahu 2 i česká policie.

Ta údajně viní z korupce jednoho z rozhodců - Zdeňka Rouska. Dopustit se jí měl jako úředník ministerstva obrany, kdy pomáhal přesouvat armádní zakázky spřáteleným firmám.

Arbitři raději spis přemístili „na bezpečné místo v zahraničí“, aby zachovali jednotnost řízení. To podle nich ovlivňovaly také snahy některých lidí z české strany do řízení zasahovat, přestože k tomu nebyli oprávněni.

Takovým zásahem byl přípis bývalé ministryně Milady Emmerové nebo jejího následovníka Julínka. Jeho výrok, že Česko by ve sporu s Diag Human uspělo, pokud by o případu rozhodoval soud, a ne rozhodčí senát, považují rozhodci za útok na jejich nezávislost.

Vládní rozhodnutí je zřejmě proti projevu dobré vůle Diag Human

Diag Human se k vládnímu rozhodnutí o dalším kroku ve sporu nevyjádřila. Po výhře v arbitráži ale prohlásila, že se rozhodla jako „projev dobré vůle“ zastavit úročení dlužné částky, pokud vláda nebude prodlužovat „trvání sporu o další měsíce či roky“. V opačném případě prý společnost zváží podání vlastního přezkumného návrhu a prokáže další způsobenou škodu.

Povídka z kapes daňových poplatníků

Česká republika by měla společnosti Diag Human zaplatit přes čtyři miliardy jako náhradu škody, téměř stejně vysoké jsou i úroky z prodlení. Navíc částka každý den vzrůstá o další úrok z prodlení ve výši 1,3 milionu. Peníze firma požaduje za obchody s krevní plazmou, které jí stát měl v 90. letech zmařit.