Resort kultury se dočká nové vládní podpory i těsnější spolupráce s ministerstvy

Praha - Ministerstvo kultury přichází v těchto dnech s novým pětiletým plánem na podporu pozice kultury ve státní sféře. Klíčový dokument s názvem "Česká kulturní politika", který vznikal na Jehličkově ministerstvu 3 roky, posunuje kulturu do role resortu, který se výrazně podílí na ekonomické prosperitě jednotlivých zemí i Evropské unie jako celku. Vychází tak z obdobné studie vypracované Evropskou komisí, na jejímž základě je kultura v zemích EU v současnosti posuzována. Podle ministra Václava Jehličky jde především změnu postoje ke kultuře a vnímání jejího postavení v rámci státní prosperity. Ministerstvo prohlašuje, že kultura bude podporována jedním procentem státního rozpočtu.

Nový program vychází z původní kulturní politiky zpracovávané za tehdejšího ministra Pavla Dostála. Té však vypršela platnost v roce 2005. Nové koncepce se zhostil Jedličkův resort. Představuje způsob vedení kultury v pětiletém horizontu. „Důležité je, že kultura není pouze trávení volného času, není to jakási nadstavba, které se dávají peníze tehdy, když něco zbyde. Je to důležitá hodnota pro společnost, neboť podněcuje kreativitu,“ vysvětluje Jehlička.

Snahou je podle ministra tendence k navázání těsnějších vztahů s ostatními vládními resorty. Nejčastěji se hovoří o vzájemných diskuzích s ministrem školství Ondřejem Liškou (SZ) o kulturním vzdělávání v rámci školství. Kulturní politika také počítá se společnými projekty s  ministerstvem životního prostředí a ministerstvem průmyslu a obchodu v oblasti designu a architektury. „Architektura je v dnešní Evropě brána jako integrující rovina. U nás je však málo akceptována a trochu nešikovně začleňována do stavebnictví. I to se musí změnit,“ dodává ministr kultury.

Dluh v oblasti péče o kulturní památky činí v současnosti kolem 60 miliard korun. Právě důraz na efektivní nakládání s finančními prostředky má dalšímu zadlužování zamezit. Hlavní role ministerstva by měla podle Jehličky spočívat ve strategii a koordinaci kulturních oblastí, které připadají státu a naopak umožnit krajům či soukromým subjektům podporu tam, kde stát již nestačí. Dokument Česká kulturní politika již prošel schvalovacím procesem vlády a nabude platnosti příští rok.