Čeští pravoslavní slaví desáté výročí

Praha - Čeští a slovenští pravoslavní slaví 10 let od uznání úplné církevní samostatnosti. Své působení hodnotí na konferenci, kterou spolu uspořádaly pražská a  prešovská teologická univerzita. Pravoslavná církev sdružuje zhruba 100 000 věřících, z nichž 70 000 je občanů Slovenska a přibližně 30 000 České republiky. K církvi se v Česku hlásí také desítky tisíc zahraničních dělníků a migrantů z východu a jihu Evropy. Pravoslavní se v Česku scházejí ve více než 70 církevních obcích, spravují několik klášterů.

Před deseti lety byla samostatnost českých a slovenských pravoslavných uznána celosvětově, když vyslanci cařihradského patriarchy Bartoloměje vyhlásili v Praze nezávislost na konstantinopolském patriarchátu. Tuzemští a slovenští pravoslavní tak mohou volit i svého metropolitu, který patří ke 14 nejvyšším představitelům světové pravoslavné církve.

„Vyhlášení nezávislosti bylo pro české a slovenské pravoslavné naprosto zásadní. Postavilo je na stejnou úroveň jako stará a uznávaná střediska například v Jeruzalémě a v Damašku,“ informovala ČT zpravodajka Edita Horáková s tím, že hlavní představený českých pravoslavných patří mezi čtrnáct nejvyšších představitelů pravoslavných ve světě.  

Tento pátek zahájí oslavy teologická konference v pražském Karolinu. O den později bude pravoslavný metropolita Kryštof sloužit v chrámu svatých Cyrila a Metoděje bohoslužbu, na níž se sejdou duchovní ze zahraničí, mimo jiné i vídeňský metropolita Michail.

Církev na území českých zemí a Slovenska zůstala jedna i po rozdělení Československa, v praktických otázkách je nicméně spravována dvěma metropolitními radami - českou a slovenskou.