Reforma vysokých škol může být připravena příští rok, školné nejdřív v roce 2010

Praha - Návrh zákona o reformě českého vysokého školství by mohl být připraven na podzim příštího roku. Ministerstvo školství do základního dokumentu reformy (bílé knihy) zapracovalo všechny připomínky odborné veřejnosti. Podle Karlovy univerzity je ale zpracování nedostatečné, proto univerzita vydala minulý týden odmítavé stanovisko k celému procesu přípravy bílé knihy.

Univerzitám nejvíce vadily změny v obsazení a kompetencích správních rad. Zástupci škol se báli ztráty svých akademických svobod a přílišného zasahování politiků a soukromého sektoru. Odborníci také upozorňovali, že navrhované způsoby zapojení soukromého sektoru nejsou moc dobře proveditelné u humanitních oborů.

Liška: Školné nejdřív v roce 2010

Zlepšit financování vysokých škol má i zavedení školného, to by se mohlo podle Lišky začít uplatňovat nejdřív v roce 2010. Liška, který nikdy nebyl velkým příznivcem školného, by k tomu svolil prý pouze za předpokladu, že bude zaveden i systém finanční podpory studentů zahrnující studentské půjčky a stipendia.

Liška také připomněl, že tak rozsáhlé změny ve školství není možné provést za rok, realizace navržených reforem je plánována na rok 2015. Reforma počítá s tím, že univerzitní pracoviště se specializují buď na výzkum, vzdělávání nebo profesní přípravu. Dále mají vzniknout dvouleté studijní programy zaměřené na praxi. Rozšířit se mají i možnosti celoživotního vzdělávání.

Finální podoba bílé knihy, kterou dnes ministerstvo školství představilo, je ve skutečnosti už třetí verzí navrhované reformy. Univerzity ji připomínkovaly od května 2008, kdy byla představena první verze.

Ministerstvo dnes také zveřejnilo detaily připravovaného operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Díky němu dostanou české výzkumné projekty 2,4 miliardy eur (asi 61,5 miliardy korun) z prostředků Evropské unie.