Česko získá od EU na výzkum a vývoj 53 miliard korun

Ostrava - Evropská unie podpoří český výzkum a vývoj částkou kolem 53 miliard korun. Peníze, které bude možné čerpat až do roku 2013, jsou určeny zejména pro vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a další neziskové organizace, které se zabývají výzkumem a vývojem. O první peníze z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace mohou zájemci začít žádat od 15. prosince.

V první fázi je vyčleněno asi šest miliard korun a peníze by měly pomoci mimo jiné podpořit vznik a rozvoj kvalitně vybavených pracovišť zaměřených na aplikovaný výzkum.

Peníze by podle ministra školství Ondřeje Lišky měly být investovány hlavně do nových myšlenek, které vznikají ve výzkumných pracovištích a následně budou moci být využity v průmyslu nebo soukromé sféře. „My chceme, aby se bádalo s jasným cílem, aby výsledky tohoto bádání byly prospěšné i pro zbytek společnosti. Chceme, aby vědci svoje vynálezy a myšlenky dokázali zužitkovat v průmyslu či obchodě,“ podotkl Liška.

Jedním z cílů operačního programu je také posílit spolupráci mezi vědci a soukromým sektorem. „Dnes je to tak, že celá řada vysokých škol a výzkumných pracovišť třeba spolupracuje, ale zdaleka ne v míře srovnatelné v zemích od nás na západ,“ doplnil Liška. Vysoké školy a výzkumná pracoviště by tak podle něj měla být v budoucnu mnohem více schopna reagovat na poptávku z průmyslu, což povede i k oživení ekonomiky.

Rektor Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava Tomáš Čermák řekl, že si od evropských peněz slibuje podstatně kvalitnější vybavení, než má univerzita nyní k dispozici. Škola podle něj potřebuje například kvalitně vybavené laboratoře. „Bez vybavení nepřilákáte kvalitní studenty, bez kvalitních studentů nebudete mít nikdy kvalitní absolventy pro průmysl,“ uvedl Čermák.