Diskriminaci vnímá polovina občanů jako problém

Prraha - Otázka závažnosti diskriminace v ČR dělí veřejnost na dva rovnocenné tábory. Jedna polovina českých občanů (51 procent) považuje diskriminaci za poměrně malý či okrajový  problém, ta druhá (49 procent) v ní naopak vidí problém velký až zásadní. Poukázal na to průzkum agentury STEM z počátku dubna tohoto roku, jehož se zúčastnilo okolo 1 300 plnoletých respondentů.

Velké rozdíly v názorech se odvíjejí od politické orientace a majetkového zajištění domácností. Diskriminaci jako problém v České republice totiž častěji vnímají příznivci levicově orientovaných stran, konkrétně 57 procent stoupenců KSČM, a také většina chudších lidí. Většina stoupenců ODS a lidí průměrně nebo dobře majetkově zajištěných naopak podle agentury STEM zastává názor, že diskriminace v tuzemsku nepředstavuje tak závažný problém.

V pohledu 89 procent dotázaných lze diskriminaci účinně omezovat, desetina jich ale vidí v diskriminaci jev, s nímž se nedá efektivně bojovat. Polovina lidí míní, že za posledních deset let nenastal v otázce diskriminace žádný vývoj. Pětina respondentů pak projevila domněnku, že diskriminace v tuzemsku v posledních letech ubývá. Čtvrtina jich (28 procent) je naopak přesvědčena o nárůstu diskriminace.