Státní zastupitelství zrušilo stíhání v kauze Opencard

Praha - Státní zastupitelství vyhovělo stížnosti obviněného v kauze Opencard a zrušilo usnesení o zahájení jeho stíhání s tím, že bylo nezákonné. Protikorupční policie začala stíhat zaměstnance magistrátu začátkem února pro trestný čin porušování závazných pravidel hospodářského styku. Podle dozorové státní zástupkyně se však svým jednáním trestného činu nedopustil. Podle mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Štěpánky Zenklové ale bude prověřování kauzy pokračovat.

„Důvodem, který vedl státní zástupkyni k tomuto postupu byla skutečnost, že předmětem údajné trestné činnosti obviněného - zaměstnance Magistrátu hl. m. Prahy, mělo být zadávání zakázek malého rozsahu na právní a projektové služby související s projektem Opencard, avšak státní zástupkyně neshledala v jednání této osoby takové porušení zákona o veřejných zakázkách, které by bylo možné posuzovat a kvalifikovat jako citovaný trestný čin,“ uvedla Zenklová.

Dozorová státní zástupkyně podle ní opakovaně policistům zdůrazňovala, že je nezbytné zaměřit se v prověřování na zadokumentování případné korupce a okolností týkajících se uzavírání velkých zakázek. Policii tak v této souvislosti ukládala konkrétní pokyny, co má provést a jakým směrem se má prověřování ubírat. „Pokyny státní zástupkyně policejním orgánem v těchto směrech zatím odpovídajícím způsobem splněny nebyly,“ doplnila.

Policisté začali projekt pražské karty prověřovat loni v únoru s podezřením na to, že se někteří zaměstnanci z pražského magistrátu a společnosti Haguess mohli dopustit porušování povinnosti při správě cizího majetku a porušování závazných pravidel hospodářského styku. Kauzou se začali zabývat na základě trestního oznámení bývalé zastupitelky Jany Ryšlinkové.

Projekt Opencard vyvolal řadu podezření především kvůli přidělování zakázek. V jeho počátcích uzavřelo město několik nevýhodných smluv, které dodavatelům zaručovaly výsadní postavení. Podle některých auditorů byly zakázky také záměrně děleny tak, aby na ně nemuselo být vypsáno výběrové řízení. Zakázky pak byly přidělovány stejným firmám, které byly podle některých médií napojeny na známé pražské podnikatele.