Sjednocující verdikt: Prodej drog dětem trestat přísněji

Brno – Nejvyšší soud vydal nové sjednocující stanovisko, podle kterého mohou soudy trestat přísněji prodej byť jen nepatrného množství drog dětem. Soudy totiž mohou posoudit prodej jakéhokoliv množství drogy lidem mladším 15 let jako prodej ve větším rozsahu, za který hrozí vyšší trest. Podle mluvčího soudu Petra Knötiga má verdikt více chránit děti před závislostmi.

Podle Nejvyššího soudu se při rozhodování o tom, zda jde o distribuci většího, značného,nebo velkého rozsahu, nestačí ohlížet jen na konkrétní množství a kvalitu omamné látky, ale musí se posuzovat i to, jaký byl okruh kupců, kolik peněz pachatel prodejem utržil a jak dlouho u sebe drogu měl. „Zatímco u distribuce mezi dospělými by určité množství drogy bylo považováno za prodej menšího rozsahu, u dětí bude stejné, případně i nepatrné množství omamné či psychotropní látky, považováno za prodej ve větším rozsahu,“ popsal Knötig.   

Sjednocující stanoviska Nejvyššího soudu jsou pro justici závazná. Jejich cílem je, aby v podobných situacích padaly totožné verdikty např. u soudu v Chebu i ve Zlíně.  

Prodej jakéhokoliv množství drogy dětem tak automaticky bude soud posuzovat jako prodej vykazující znaky většího rozsahu, dealerovi tak bude hrozit až 12 let vězení. „Dealeři i malého množství drog se mohou setkat s tím, že soud jejich počínání ohodnotí jako prodej většího rozsahu a bude je i trestat podle přísnějšího ustanovení trestního zákoníku,“ uvedl Knötig.