Pražský soud musí opět řešit výhrady ekologů k D8

Brno - Nejvyšší správní soud (NSS) vyhověl kasační stížnosti sdružení Děti Země a vrátil spor o dálnici D8 do Prahy. Městský soud v Praze se tak bude muset znovu zabývat výhradami ekologů k části stavby dálnice D8. Důvodem je to, že městský soud upřel aktivistům postavení účastníků řízení. Výstavbu D8 zkomplikovala řada sporů, do kterých soudy včetně NSS opakovaně zasáhly i v minulosti. Nyní projednaná žaloba Dětí Země se vztahuje k úseku přes České středohoří. Konkrétně jde o úpravu silnic I/15 a I/30, objížďky u Vchynic a Bílinky na Litoměřicku a jednu z větví mimoúrovňové křižovatky Bílinka.

Krajský úřad loni v březnu vydal stavební povolení. Děti Země se odvolaly, ministerstvo dopravy jim však nevyhovělo a sdružení neuspělo ani později se žalobou k Městskému soudu v Praze.

Pražští soudci zaujali názor, že aktivisté z Dětí Země v původním řízení před úřady vůbec neměli vystupovat jako účastníci řízení. NSS s tím nesouhlasí, poukázal mimo jiné na to, že ve stavebním řízení se často řeší také otázky spjaté s ochranou životního prostředí.

„Teprve ve stavebním řízení jsou s konečnou platností vypořádány mnohé námitky týkající se ochrany životního prostředí, které byly uplatněny již v územním řízení a nebyly v něm vyřešeny definitivním způsobem. Rovněž konkrétní podmínky provádění stavby, které se posuzují ve stavebním řízení, mohou mít významný vliv na životní prostředí,“ stojí v rozhodnutí senátu s předsedou Josefem Baxou.

Nejvyšší správní soud se souběžně zabýval také další stížností Dětí Země, která souvisí s D8. Šlo o most Dobkovičky v úseku Lovosice-Řehlovice. Také v tomto případě sice NSS zjistil chyby, ale nebyly natolik závažné, aby kasační stížnosti aktivistů vyhověl.

Dálnice D8 spojí Prahu s podkrušnohorskou aglomerací a Saskem. Kontroverzní názory vyvolává především kvůli tomu, že protíná České středohoří. Justice už v minulosti na popud ekologů zrušila územní rozhodnutí, na které byla vázána řada stavebních povolení. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) proto znovu žádá o sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení, které by umožnilo dokončit chybějící úsek.

Stavba dálnice D8
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24