Vláda souhlasí s návrhem omezit imunitu poslanců a senátorů

Praha - Vláda dnes vyjádřila souhlas s poslaneckým návrhem na omezení imunity poslanců, senátorů a ústavních soudců. Jelikož jde o návrh poslanců koaličních i opozičních stran, předpokládá kabinet hladké schválení v obou komorách parlamentu. Kabinetem prošel i návrh protikorupční novely rozpočtových pravidel, kterou předložilo ministerstvo financí společně s ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem pro místní rozvoj.

Poslanecký návrh ruší doživotní imunitu poslanců, senátorů a ústavních soudců. Ochrana před zákonem by v případě přijetí normy trvala pouze po dobu trvání mandátu, či po dobu výkonu funkce ústavního soudce. Omezení imunity je ústavní změnou, k jejímu přijetí je tedy potřeba 120 z 200 hlasů.

Naposledy se o omezení imunity jednalo ve sněmovně loni na podzim. Koaliční návrh, který rušil i přestupkovou imunitu, poslanci neschválili. Nynější předloha se týká jen trestní imunity. Předkladatelé z řad poslanců všech sněmovních stran tvrdí, že rozšíření jejího rozsahu i na dobu zániku mandátu bylo chybou zákonodárce a je bezdůvodné.

Nadále bude podle předlohy platit, že poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Pokud by ale sněmovna nebo Senát s vydáním nesouhlasily, nic by nebránilo stíhání zákonodárce po zániku mandátu. Obdobně by to platilo pro ústavní soudce, o jejichž vydání rozhoduje horní parlamentní komora. Promlčecí doba by podle předkladatelů neběžela.

Dokumenty k dotacím by se měly zveřejňovat

Dokumenty a údaje ohledně státních dotací a návratných finančních výpomocí budou zřejmě zveřejňovány na internetu. Počítá s tím návrh protikorupční novely rozpočtových pravidel. „Nově se tak začnou zveřejňovat veškeré údaje o dotačním a grantovém řízení, včetně smluvní dokumentace. Je zde uplatněn stejný přístup jako k veřejným zakázkám a jejich vyvěšování na webech jednotlivých ministerstev a speciálním webovém portálu. Výsledkem tohoto opatření bude významná ekonomická úspora,“ uvedly Věci veřejné. 

Návrh podle materiálu vychází z myšlenky, že korupce při poskytování dotací a jiných transferů se podstatně sníží, jestliže rozhodování bude pod veřejnou kontrolou. Navržený zákon přitom nově ukládá povinnosti jen státním organizacím a úřadům. Podniků a podnikatelů by se měl dotknout pouze tak, že budou zveřejněny informace o jejich podnikatelských záměrech nebo jiné informace, které nebudou chtít zveřejnit. „Některá ministerstva předpokládají, že v důsledku toho žádostí podnikatelů a podniků o dotace a návratné finanční výpomoci ubude. Poruchy v chodu národního hospodářství se však nepředpokládají a podnikatelské prostředí se naopak v důsledku omezení možností korupce zlepší,“ uvádí materiál.