Europoslanci chtěli akcie IZIPu pojišťovně odprodat

Praha - Kauza elektronických zdravotnických knížek IZIP pokračuje. Poté, co Reportéři ČT odhalili, že ředitel VZP Pavel Horák nakoupil akcie IZIP od neznámé švýcarské společnosti, které je v rychlosti předali původní majitelé IZIPu, europoslanci Milan Cabrnoch a Miroslav Ouzký, se nyní ukázalo, že je právě tito majitelé nabízeli i VZP, ovšem za úplatu.

Ředitel VZP Pavel Horák dostal od správní rady za úkol získat ve společnosti IZIP majoritu, a tedy i kontrolu nad celým projektem, jenž stál pojišťovnu už více než miliardu korun a který přitom nefunguje. Po získání majority ve společnosti IZIP chtěla správní rada VZP spustit pilotní projekt ve dvou krajích a po jeho skončení rozhodnout, zda bude v projektu pokračovat, nebo ho definitivně ukončí.

To splnil, ale potřebné akcie nekoupil od původních akcionářů. Z nich totiž jenom jediný prodal akcie přímo VZP. Ostatní, včetně europoslanců Milana Cabrnocha a Miroslava Ouzkého a ředitele IZIPu Jiřího Paška, všechny své akcie předali prý zdarma do rukou nově založené švýcarské společnosti. Ta si ponechala 49 procent a zbylé akcie prodala VZP.

Švýcarsku předat, pojišťovně prodat…

VZP má za akcie poslat do Švýcarska zhruba 700 tisíc korun, akcie koupila za nominální cenu tisíc korun za kus. Původní akcionáři IZIPu přitom tvrdí, že předali švýcarské společnosti své akcie zadarmo. Podle Cabrnocha se na tomto „darování“ prý dohodli.

Reportéři ČT nyní zjistili, že ještě před několika měsíci přitom původní akcionáři IZIPu nabídli VZP ve své společnosti majoritu. Ovšem po pojišťovně požadovali za akcie tržní cenu.

Podle Šnajdra správní rada na základě toho však nepřipouštěla variantu, že by VZP odkupovala akcie za jakoukoliv tržní hodnotu nebo za jakoukoliv hodnotu. Ale pouze za symbolickou cenu.

Podle ředitele VZP Pavla Horáka, jak uvedl minulý týden, není tak podstatné, jakým způsobem byly akcie předány švýcarské společnosti. Důležité prý je, že od dvou vlastníků koupil za tisíc korun jednu akcii, a získal tak chybějící 46procentní podíl k získání majority společnosti. Za to se na něj snesla vlna kritiky.

Co stálo za předáním akcií švýcarské firmě?

Právě to se Reportérům ČT pokusil vysvětlit europoslanec Miroslav Ouzký.

Europoslanec Miroslav Ouzký (ODS) v telefonátu:

„Já jsem přistoupil na předání akcií firmě, která je ochotná garantovat to, že je schopná smluvně zavázat VZP k tomu, že bude projekt dále rozvíjet. To, myslím si, je hodně důležité, protože to má větší dopad na VZP, než kdybych je k tomu chtěl zavázat já. Takže zahraniční subjekt, který je schopen se zavázat, že to bude rozvíjet, a zavázat VZP, že to nehodí do kanálu.“


Europoslanec Miroslav Ouzký (ODS)
Zdroj: ČT24

Firma jako zprostředkovatel

Proč ale zrovna ve chvíli, kdy se VZP rozhodne převzít majoritu té společnosti, začnou někteří akcionáři převádět akcie do Švýcarska na nově založenou firmu s adresou, na níž nikdo není?

Kdo stojí za tajemnou švýcarskou společností a jaké jsou okolnosti transakce se tedy naši reportéři chtěli zeptat generálního ředitele IZIPu Jiřího Paška. Ten s rozhovorem nejprve souhlasil, hodinu před domluveným natáčením ale setkání zrušil.

Švýcarská společnost eHealth International, které původní akcionáři IZIPu své podíly předali, byla zapsána do tamního obchodního rejstříku 23. srpna. Dnes už s jistotou víme, že ji založila advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný, která zastupuje původní akcionáře IZIPu. Tuto informaci překvapivě prozradil sám ředitel VZP Pavel Horák v nedělních Otázkách Václava Moravce.

Pavel Horák, ředitel VZP, v OVM:

„…úkolem té firmy nebylo provozovat ty zdravotnické knížky, jejím úkolem bylo sebrat ty akcie od akcionářů.“


Management společnosti IZIP nakonec vydal tiskové prohlášení, ve kterém se píše: „Je obvyklé, že investor vytvoří pro nový investiční projekt novou entitu, jejímž prostřednictvím projekt kontroluje.“ O tom, kdo je oním investorem, se ale tisková zpráva nezmiňuje. Švýcarská společnost, která akci převzala od původních vlastníků, je pouhým prostředníkem.

Video Sporná metoda pevného objetí
video

Sporná metoda pevného objetí

Skutečnost, že společnost byla založena jen proto, aby akcie nashromáždila a pak je předala nějakému silnému zahraničnímu investorovi, případně prodala, potvrzuje i europoslanec Milan Cabrnoch (ODS). Ovšem v tuto chvíli prý neví, jakému investorovi.

Ředitel VZP ale přiznal, že o případných investorech přece jen něco ví a potvrdil, že probíhala i jednání. V nedělních Otázkách Václava Moravce byl ještě konkrétnější. „Na té druhé straně je strategický zahraniční investor - mezinárodní počítačová firma, která má zájem ty akcie koupit. Jestli je po této kauze koupí, to já nevím,“ uvedl v OVM Horák.

Kdo se tedy stane skutečným majitelem 49% podílu firmy IZIP, tak zůstává nadále bez odpovědi.

Bylo, nebylo…

Elektronické zdravotní knížky, tedy IZIP, založili poslanci Milan Cabrnoch a Miroslav Ouzký před deseti lety. V té době byl Milan Cabrnoch členem správní rady VZP a Miroslav Ouzký členem zdravotního výboru kontrolujícího pojišťovnu. Od VZP na projekt získali smlouvu bez výběrového řízení. V následujících letech měli lékaři do knížek zapisovat údaje o pacientech VZP. To mělo přinést finanční úspory pojišťovně a zlepšit péči o pacienty. Lékaři ani pacienti ale neprojevili o systém valný zájem.

VZP investovala z veřejných peněz do projektu spoustu peněz v naději, že se podaří zajistit projekt elektronické zdravotní knížky. A právě proto, že projekt už stál pojišťovnu více jak miliardu korun, rozhodla se získat ve společnosti IZIP majoritu, aby si nad ní zajistila kontrolu.

V tuto chvíli obchod čeká na schválení. Akcie IZIPu i peníze na jejich nákup leží u advokátní kanceláře. Předtím, než bude obchod uzavřen, musí proběhnout audit, který má zjistit, zda VZP nekupuje zajíce v pytli.

Horák dnes ale připouští, že se tento obchod dá ještě zvrátit. Ačkoliv ještě před týdnem tvrdil, že obchod už je definitivně uzvařený. S tím ostatně počítá i jeden z původních majitelů IZIPu - Milan Cabrnoch.

Poslanec Radim Vysloužil (VV), člen dozorčí rady VZP, by doporučoval celý tento projekt ukončit. Poměr ceny a výkonu prý neukazuje na to, že by tento projekt měl dál pokračovat.