Klaus: Rychle potřebujeme další reformy i změnu myšlení

Praha – Český politický, ekonomický a sociální systém vyžaduje další reformy. Ve svém novoročním projevu to dnes uvedl prezident republiky Václav Klaus. Upozornil na to, že je zároveň potřeba změnit myšlení a zbavit se „pohodlné, ale ničivé“ představy, že se životní standard obyvatel může ustavičně zvyšovat bez ohledu na vývoj ekonomiky. Podotknul také, že se nenaplnila česká očekávání z členství v Evropské unii.

„Náš úspěch či neúspěch stojí či padá především s výkonem každého z nás a také s fungováním či nefungováním našeho politického, ekonomického a sociálního systému. Ten vyžaduje další reformy,“ zdůraznil prezident Václav Klaus. „Pokud se nechceme dočkat opravdu bolestivých následků, musí se tyto změny provést co nejrychleji.“

Státní dluh byl sice podle Klause loni 6. nejnižší v Evropské unii, za deset let však ze 340 miliard vzrostl čtyřnásobně, což je podle prezidenta varující. „Uvědomujeme si to vůbec?“ ptá se Klaus občanů a podotýká, že nestačí jen změny zákonů, ale celého uvažování.

„Nejen v Evropě, ale i u nás se přijímá jako samozřejmost, že se nároky lidí zvyšují bez jakékoli souvislosti s tím, jak se vyvíjí ekonomika a zda na tyto mzdové a sociální nároky máme. I když to lidé slyší neradi, politici musí občany o nezbytnosti opustit tento pohodlný, ale ničivý typ myšlení co nejrychleji přesvědčit,“ zdůraznil Klaus.

To vše je nutné navzdory tomu, že je Česká republika podle prezidenta ve svých základech hospodářsky i politicky stabilní. Nezaměstnanost se pohybuje pod průměrem EU, na rozdíl od jiných zemí zde nedochází k masovým demonstracím, pálení aut, devizou je prý i stav přistěhovalectví, které v ČR nerozvrací „základní soudržnost státu“.

Premiér Petr Nečas Klausův projev ocenil. „Velmi souhlasím s jeho apelem na odpovědnost každého z nás a na podporu pracovitých, schopných a nadaných lidí,“ uvedl premiér.

Video Novoroční projev prezidenta republiky Václava Klause 2012
video

Novoroční projev prezidenta republiky Václava Klause 2012

Od EU mělo Česko přehnaná očekávání, soudí Klaus

Prezident dnes také ve svém projevu upozornil na to, že se nenaplnila přehnaná očekávání spojená s českým členstvím v Evropské unii. „Práh našeho očekávání a našich nároků jsme si zvedli příliš vysoko. Propast mezi skutečností a těmito nezodpovědně vytvořenými očekáváními dosáhla díky tomu největší velikosti za celý polistopadový vývoj.“

Nyní je to přitom právě EU, kdo ovlivňuje a ohrožuje vývoj české ekonomiky. „Růstových impulzů jsme si doma mnoho nevytvořili a důsledky vnějšího neklidu, zejména dluhové krize a chabého růstu v Evropě, byly větší, než jsme očekávali,“ konstatoval prezident. „Není vyloučeno, že se Evropa vrátí do recese. To by zasáhlo i nás. Byl bych rád, kdybych se v tomto dnešním, poněkud pesimistickém odhadu mýlil podobně, jako jsem se loni mýlil v odhadu optimistickém.“ 

Václav Klaus v novoročním projevu:

„Řešení obřích dluhů některých evropských států se stále jen odsouvá do nedohledna. (…) Dvanáctý rok 21. století patrně k nejlepším patřit nebude.“


V úvodu svého novoročního projevu také prezident vzpomněl prosincového úmrtí svého předchůdce Václava Havla, který „se celým svým životem i třinácti lety ve funkci prezidenta republiky významným způsobem zasloužil o naši svobodu a demokracii. Uzavřel se jeden lidský život, k jehož významu se jistě budeme vracet.“

Václav Klaus
Václav Klaus

„Ne“ falešným předvolebním slibům, provolal Klaus

Klaus rovněž kritizoval blíže nespecifikované nátlakové skupiny, jejichž aktivity podle něj klidu rozhodně nepřispívají. „Stále nechtějí pochopit, že nelze získávat na úkor druhých a že ústupky v jejich prospěch nelze uskutečnit zcela jiné - v jejich očích spravedlivější - přerozdělení bohatství v zemi,“ uvedl Klaus.

Kriticky se vyjádřil i k nezodpovědným příslibům z volebních kampaní. „Letos nás čekají volby do krajských zastupitelstev a do Senátu. Nedopusťme, aby vyvolaly další předhánění se v lehkomyslných slibech. Předvolební kampaně (…) pomohou ukázat, kdo a s jakými programy a s jakým stylem politického jednání k voličům přistupuje. Všímejme si toho pozorně.“

Z prezidentova novoročního projevu

„Není fráze říci, že v naší zemi žije spousta pilných, pracovitých a nadaných lidí. Jsou bezejmenní a širšímu okolí neznámí, protože média o nich nepíší. Právě tito lidé jsou zárukou naší budoucnosti. Dejme jim šanci a zkusme být jako oni. Jen tak bude - přes všechna rizika a možné obtíže - rok 2012 pro každého z nás a pro celou naši Českou republiku rokem dobrým a úspěšným.“


Sobotkovi vadí, že Klaus nezmínil sociální rozměr reforem

Klaus podle šéfa ČSSD Bohuslava Sobotky „přes velkou obecnost“ projevu toho z pravicových politiků řekl o budoucnosti země zatím nejvíc. Sobotka prezidentovi vytkl, že mluvil o potřebě reforem, aniž zmínil nutnost jejich spravedlnosti a sociální únosnosti. Na rozdíl od Klause, podle něhož se nenaplnila nerealistická očekávání spojená se vstupem do EU, se Sobotka také domnívá, že většina těchto očekávání splněna byla - ekonomický růst, příliv investic, možnosti práce či studia v zahraničí.

Nečas označil Klausovu řeč za státnický a skutečně prezidentský projev, který byl založen na analytickém myšlení. Zaujala ho míra realismu: „Pan prezident odmítá falešný optimismus i falešné sliby na straně jedné, a strašení ekonomickou apokalypsou na straně druhé.“

Podle předsedy VV Radka Johna vystihl dva ústřední problémy - potíže eurozóny a rozštěpenost české veřejné scény. Jeho řeč vnímá John jako apel ke koalici, opozici i zájmovým a stavovským organizacím.

Video Reportáž o novoročním projevu
video

Reportáž o novoročním projevu

Reportáž o novoročním projevu

15Z - 1.1.12

Reportáž Lukáše Dolanského

Reportáž Lukáše Dolanského