Profesoři zpochybňují studii Šumavy o tetřevovi

Praha - Třináct univerzitních profesorů zpochybnilo studii, podle které ohrožené populaci tetřeva v Národním parku Šumava vadí více predátoři než turisté a dřevorubci. Vedení parku rovněž vytkli, že odmítá zveřejnit nejen studii, o kterou opírá svá tvrzení, ale i poskytnout data, z nichž autoři studie vycházejí, ostatním vědcům k analýze. Vedení šumavského parku uvedlo, že studie ještě není dokončena a zatím není určena k oponentuře. 

Profesoři: Studie parku by neuspěla ani jako seminárka

Autoři podle výtek profesorů používají chybnou metodiku a při interpretaci získaných poznatků se dopouštějí zásadních prohřešků proti nejelementárnějším zásadám správné analýzy dat a ignorují základní poznatky o biologii tetřeva. Studie, o kterou vedení parku opírá svá tvrzení, by proto „neuspěla ani jako seminární práce začínajícího studenta“. Její závěry proto nelze v žádném případě brát vážně a opodstatňovat jimi jakákoli rozhodnutí, uvedl v průvodním dopise profesor Pavel Kindlmann z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Studie je podle Kindlmanna pouze rešerší několika málo zdrojů, jejich plné citace ani neuvádí. Studii navíc oponují lidé vybraní vedením parku, zatímco před ostatními odborníky se tají. „Takový postup, při kterém se brání vědecké veřejnosti podrobit kritické analýze studii, na níž mají být nota bene založena důležitá managementová rozhodnutí, je v odborných kruzích zcela bezprecedentní a silně připomíná totalitní praktiky z dob dávno minulých,“ uvedl Kindlmann.

Mluvčí šumavského parku Pavel Pechoušek uvedl, že studie se opírá o data Správy Národního parku Šumava o výskytu tetřeva. „Jiná soubornější data o tetřevovi na území naší republiky neexistují,“ prohlásil.

Podle něj jsou informace ve studii výsledkem sbírání podkladů v bezzásahových i zásahových částech lesa. „Je to zasazení dlouholetého monitoringu do reality. Až bude studie hotová, necháme k ní vypracovat oponentské posudky a o výsledku budeme informovat veřejnost,“ uvedl Pechoušek. 


Profesoři autorům studie například vytýkají, že neuvádějí, kolik času strávili hledáním tetřeva v různých zásahových či bezzásahových oblastech nebo v různých vzdálenostech od turistických cest. To považují za jeden ze zásadních důvodů, proč ze shromážděných poznatků nelze činit žádné závěry.

V části studie o vlivu predátorů na tetřevy se autoři studie opírají o práci z Polska. Neuvádějí však zdroj. Není proto možné ověřit, do jaké míry jsou data, z nichž vycházejí, spolehlivá, jak byla sbírána a o čem skutečně svědčí. Je jasné, že i tetřev má své predátory, ale uvedení jednoho obrázku o úbytku vajec není hodnověrným argumentem, uvádějí profesoři.

Pro seriózní zhodnocení populace tetřeva na Šumavě profesoři doporučují výzkum s přesně standardizovanou metodikou, který by zahrnoval například i reprodukční úspěšnost tetřeva, což kritizovaná studie neobsahuje.

Studii před pár dny na Šumavě prezentoval její slovenský autor Jozef Dúha. Toho prý nyní vyšetřuje policie za to, že měl údajně vydat nezákonné povolení na vývoz orla skalního. Za to mu hrozí až pět let vězení.