Česko má nejvyšší index neřesti

New York - Nezáviděníhodné prvenství připadlo Česku v souhrnném přehledu šesti desítek zemí, který zveřejnila agentura Bloomberg a který sledoval čtyři oblasti: konzumaci alkoholu, cigaret a drog a výskyt gamblerství. Zatímco Česko má téměř 69 bodů, Slovensko na 18. místě má jen zhruba 47 bodů.

Výzkum se opíral o údaje získané Světovou zdravotnickou organizací (WHO), OSN a dalšími specializovanými organizacemi. Pozornost se soustředila na populaci ve věku od 15 do 64 let, přičemž se sledovalo roční množství spotřebované na hlavu, případně finanční ztráty ve vztahu k hrubému domácímu produktu.

Česko vede v konzumaci alkoholu a marihuany

Ve čtyřech dílčích přehledech Česko chybí pouze v první desítce zemí, kde je nejvíce rozšířeno hráčství. Je ovšem na prvním místě v průměrné konzumaci alkoholu (16,5 litru) a na pátém místě pokud jde o kouření (2368 cigaret). V přehledu konzumace drog Česko, u kterého je uveden údaj 21,6 procenta obyvatel užívajících některou z drog, skončilo druhé za Spojenými státy.

Kokain
Kokain

Bloomberg přitom ČR zařadil na první místo v konzumaci marihuany (15,2 procenta), na druhé místo v užívání extáze (3,6 procenta) a na šesté místo v užívání amfetaminů (1,7 procenta); v první desítce Česko chybí jen u konzumace kokainu a v užívání opiátů.

Do celkového přehledu označovaného jako index neřesti bylo zahrnuto 57 zemí - pouze ty, u nichž byly zjištěny údaje ve všech čtyřech kategoriích.

Česká společnost je k pití moc tolerantní

Podle českého národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila se v Česku konzumací alkoholu a s ní spojenými problémy dlouhodobě nikdo nezabývá a česká společnost je k pití velmi tolerantní. Pivo, víno či tvrdý alkohol si dávají i děti. Evropská školní studie o užívání drog ESPAD ukázala, že přibývá šestnáctiletých, kteří pijí pravidelně. V roce 1995 se jich nejméně třikrát za poslední měsíc opilo 14 procent, loni už to byla pětina.

Index neřesti

1 Česká republika 68,94
2 Slovinsko 62,50
3 Austrálie 57,84
4 Arménie 57,53
5 Španělsko 56,51
6 Bulharsko 53,25
7 Itálie 52,58
8 Řecko 51,24
9 Chorvatsko 51,14
10 Bosna a Hercegovina 50,72
….
15 Velká Británie 48,13
16 USA 48,07
17 Ukrajina 47,72
18 Slovensko 47,15
19 Maďarsko 46,86
20 Rusko 46,74

23 Rakousko 43,58
24 Dánsko 43,31
25 Filipíny 43,24
26 Portugalsko 43,07
27 Nový Zéland 42,50
28 Bělorusko 42,17
29 Finsko 40,11
30 Rumunsko 40,00
31 Polsko 39,81