Stát vyznamenal a finančně ocenil odbojáře

Praha - Status odbojáře získalo již 223 lidí, a to za rok platnosti zákona o protikomunistickém odboji. Stát jim vyplatil více než patnáct milionů korun, pozůstalým pak dohromady 900 tisíc korun. Ministerstvo obrany, které má účastníky třetího odboje na starost, přijalo skoro čtyři tisíce žádostí o uznání odbojové činnosti, 424 zatím zamítlo. Na tiskové konferenci v sídle ministerstva to potvrdil ministr obrany Alexandr Vondra.

Nejvíce lidí bylo oceněno za protikomunistický odboj z padesátých let minulého století. Obrana uznala celkem 125 odbojářů z tohoto období. Druhý největší počet oceněných se vztahuje k činům z let 1948 až 1949. Třem lidem byla uznána odbojová činnost již před rokem 1948. Z oceněných lidí většina působila v některé z odbojových skupin na území komunistického Československa. Velká část tiskla a rozšiřovala protikomunistické letáky, ilegální časopisy či samizdatovou literaturu. Značný podíl oceněných představují agenti chodci, převaděči a spolupracovníci se zpravodajskými službami demokratických států.


Ministr obrany Vondra dnes předal osvědčení dalším dvaceti odbojářům

Účastníci třetího odboje, kteří odporovali komunistickému režimu, čekali na uznání svých aktivit dlouhé roky. Zákon, který jejich zásluhy pojmenovává, začal platit loni. A to symbolicky - 17. listopadu. Shodly se na něm všechny strany kromě komunistů. O status protikomunistického odbojáře si zažádalo víc než tři a půl tisíce lidí. Ministerstvo obrany ale zatím rozhodlo jenom v pětině případů, většinu žadatelů odmítlo.

„V roce 1977, kdy jsme podepisovali Chartu 77, jsme byli v hledáčku Státní bezpečnosti jako velcí prevíti. Já jsem býval jako písničkář za svoji tvorbu často kritizován. Ještě se necítím tak úplně poctěn, protože mi to zatím nedochází,“ řekl bývalý disident Vladimír Veit.

Ocenění za III. odboj
Ocenění za III. odboj

„Mnohdy jsou to velice tragické příběhy a velice složité příběhy, které zabírají poměrně hodně času,“ řekl historik Eduard Stehlík. Ministr obrany Alexandr Vondra dnes předal osvědčení dalším dvaceti lidem, kteří z historických dokumentů vycházejí jako bojovníci proti komunismu. Účastníci třetího odboje mají podle zákona nárok na stotisícové odškodné a případné dorovnání důchodu na průměrný.

Video Reportáž Karla Rožánka
video

Reportáž Karla Rožánka

Reportáž Karla Rožánka

u 16.11.2012

Rozhovor s Vladimírem Veitem