Pro křesťany druhá adventní neděle, pro židy začátek chanuky

Praha - Lidé dnes večer zapálí druhou svíčku na adventním věnci - je totiž bronzová neděle, která připomíná, že Vánoce už jsou opravdu blízko. Celý advent by měl být obdobím klidu a rozjímání, pro mnoho lidí je však v současnosti předvánoční období naopak spojeno se shonem. Zatímco se křesťané připravují na příchod Krista, židům letos právě nyní začínají svátky světel - chanuka - na svícnech zapálí postupně osm světel.

Chanuka – víra ve vítězství dobra nad zlem, svobody nad útlakem… 

Osmidenní židovské svátky světel zvané chanuka začaly v sobotu se západem slunce. Nejznámějším chanukovým předpisem je postupné zapalování svíček na osmiramenném svícnu. Svíce židům symbolizují víru ve vítězství dobra nad zlem, svobody nad útlakem a poznání nad nevědomostí. Svícnu se říká chanukija, má osm ramen pro osm svíček v jedné řadě a jedno rameno oddělené pro pomocnou svíci zvanou šamaš neboli sluha. 

Chanuka je veselý svátek, který židé po celém světě slaví doma i veřejně v ulicích. Některé židovské rodiny pořádají na počest svátku rodinnou hostinu, při které se mohou vyprávět příběhy o hrdinství Makabejských. Tradicí je pojídání různých pokrmů připravovaných na oleji nebo v oleji, například koblih nebo bramborových placek. 

Svátek chanuka je oslavou povstání Makabejců proti Seleukovské říši a opětovné vysvěcení druhého chrámu před více než dvěma tisíci let. Doprovází ho legenda o oleji do svícnu, který v chrámu zbyl a stačil na jediný den. Hořel však zázrakem po celých osm dní tak, aby lidé stačili vyrobit olej nový. 

Video Druhá adventní neděle
video

Druhá adventní neděle

Advent - nikoli předvánoční nervozita, ale ztišení 

S adventem a počátkem nového liturgického roku je v dnešní době spojeno zdobení ulic i obchodů, lidé nakupují dárky pod stromeček, hospodyňky pečou vánoční cukroví a uklízejí před svátky. Advent ale není v původním smyslu dobou předvánoční nervozity, nýbrž ztišení. 

Lidé mohou například zajít na tradiční adventní koncerty, vánoční trhy nebo na výstavy unikátních betlémů. Zájem je také o tradiční mše, které se konají po celé zemi - někde i se zpěvem staročeských rorátů. „Přicházejí i ti, kteří během roku pravidelně nechodí, ale roráty chtějí prožít, dávají si to jako určitý úkol,“ dodává kardinál a pražský arcibiskup Dominik Duka.

Pro věřící je časem velkého očekávání a nadějí, že Bůh splnil svá přislíbení daná už starozákonním věřícím a poslal Ježíše Krista na svět. Během adventu by si tedy lidé měli dát do pořádku své svědomí ve vztahu k Bohu i k druhým lidem a šířit kolem sebe naději a radost. Dříve se dodržoval i půst. Historie adventu sahá až do 5. století do Itálie. 

Adventní věnec symbolizuje Kristův kříž, který šíří požehnání do čtyř světových stran. Kruh věnce je zase symbolem boží věčnosti. Čtyři svíčky představují čtyři týdny, jež předcházejí Vánocům, jejich světlo pak samotného Krista, který je světlem světa.