Na Linku bezpečí volá víc dětí se sebevražednými sklony

Praha - Na Linku bezpečí se každoročně dovolá víc dětí, které řeší problematiku sebevražd a sebepoškozování. V minulém roce přijal krizový telefon s číslem 116 111 denně v průměru tři hovory kvůli sebevraždám. Otázky dětí se také velmi často stáčí na sexuální témata a šikanu. Mnoho z nich se na rozdíl od předchozích let dá vyřešit mailem či na chatu. Linka bezpečí je bezplatná a anonymní. Její provoz stojí ročně asi 22 milionů korun.

Odborníci linky řešili loni 46 případů, kdy volající děti už sebevraždu páchaly a nebylo možné je od jejich činu odvrátit. Požily třeba víc prášků. Linka tak musela spolupracovat se záchrannou službou. „Obecně se mluví o tom, že roste zátěž na děti. Je potřeba se toho víc učit, je potřeba chodit do víc kroužků, být hodně produktivní, být výkonový. Ta stresová nálož může vést k tomu, že dospívající či dítě to přestane zvládat. (…) Napadne ho pak, že jediná cesta úniku je přes sebevraždu,“ uvedl sociální pracovník Jan Kaňák. Podle něj se na rostoucím počtu takových telefonátů může odrážet i to, že důvěra v linku roste. 

Na Linku bezpečí se loni dovolalo téměř čtvrt milionu dětí

Zatímco v roce 2008 odborníci na krizovém telefonu přijali 610 hovorů na téma sebevraždy, loni jich bylo už 1 313. Linka bezpečí jinak loni zaznamenala 238 200 dovolání. „Hodně se dotazy dětí týkají rodinných vztahů, ať už jsou to vyhrocené situace, které přecházejí do týrání nebo zneužívání. Týkají se také vrstevnických vztahů, vztahů s kamarády nebo i partnerských vztahů. (…) Poslední dobou se také rozvíjejí dotazy týkající se sexuální tématiky, těhotenství či pohlavního styku,“ podotkl Kaňák. Průměrně tři dotazy také dojdou do emailové poradny a mnoho dětí využívá i možností chatu.

I když hovorů o vážných tématech přibývá, rozpočet se podle ředitele Richarda Schinka nezvyšuje. Klesá navíc podíl peněz od státu. Dotace nyní tvoří asi čtvrtinu prostředků, většinu zbývajících peněz poskytují firemní nadace a jen malou část drobní dárci. S prodlužováním hovorů se při nynějších financích podle Schinka omezuje možnost dovolat se. „Ne každé dítě se dovolá na první pokus. Dovolá se každý druhý až třetí,“ podotkl Schinko.

Video Rozhovor s Janem Kaňákem
video

Rozhovor s Janem Kaňákem