Transparency vystavilo účet světu: Uplácel každý čtvrtý člověk

Praha – Úplatek už někdy ve svém životě dal každý čtvrtý člověk na světě. Vyplývá to z celosvětového průzkumu nevládní organizace Transparency International (TI). Šetření TI zjišťovalo míru korupce ve více než stovce zemí světa včetně České republiky, lidé napříč státy se shodují na tom, že nejzkorumpovanější jsou politické strany. V Česku má s úplatkem ve veřejném sektoru zkušenost 15 procent lidí.

Reprezentativní průzkum Transparency International zajišťovaný společnostmi, které jsou spojené s prestižním Gallupovým institutem, probíhal ve 108 zemích světa a zúčastnilo se ho 114 tisíc respondentů. „Průzkum se týkal primárně korupce související s poskytováním veřejných služeb, čili je to ta korupce, se kterou se občané potkávají v každodenním životě. Nejedná se o veřejné zakázky nebo velké politické obchody,“ informoval programový ředitel české pobočky TI Radim Bureš. Dotazník sledoval dva základní okruhy:

  • Jaký sektor vnímáte jaké nejvíce zkorumpovaný?
  • Do jaké míry jste se setkal s korupcí, byl jste o úplatek požádán/poskytl jste ho?

Z průzkumu vyplynulo, že ve svém životě uplácelo 27 procent respondentů, přičemž úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda, která je poskytnuta v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu. „Do průzkumu jsou zahrnuty i africké a asijské země, takže to číslo zase tak strašné v našem pohledu není. Kdyby to byl výsledek pro ČR nebo pro Evropu, viděl bych to jako horší,“ konstatoval Bureš. Vůbec nejhorší jsou v uplácení africké země a Indie, na opačné straně žebříčku se umístily severské státy, Kanada, Austrálie, Japonsko a Korea.

Jak je na tom Česko? Konkrétní zkušenost s úplatkem ve veřejném sektoru v České republice podle TI přiznalo 15 % respondentů, což je číslo pohybující se pod celosvětovým průměrem. Na Slovensku je to 21 %, v Maďarsku 12 %, ale např. ve Velké Británii pouhých 5 %. Podle Bureše je potom ochota Čechů bojovat proti korupci nižší než celosvětový průměr, stejně jako ochota hlásit úplatek; nahlásilo by ho pouhých 55 % dotázaných.

Třiaosmdesát procent Čechů přitom korupci ve veřejném prostoru považuje za vážný problém a víc než polovina Čechů si myslí, že uplácení v posledních dvou letech narostlo – a to zejména u politických stran. Zatímco v roce 2008 považovalo politické strany za poněkud či extrémně zkorumpované 49,8 % respondentů, v roce 2013 je to již 73 %.


Politické strany považují za nejzkorumpovanější i všichni obyvatelé světa, na rozdíl od Čechů potom kriticky nahlíží také na činnost justice, policie a lékařů.

„Kvůli hluboké nedůvěře v politické strany přispívá korupce k současné krizi demokratického vládnutí v České republice. Na druhé straně se výrazně neodlišujeme od srovnatelných zemí a ČR v žádném případě nemůže být popisována jako extrémně zkorumpovaná země,“ shrnul programový ředitel Transparency International Radim Bureš.

Video Barometr korupce měřil zkušenost s úplatky
video

Barometr korupce měřil zkušenost s úplatky

Barometr korupce měřil zkušenost s úplatky

u 09.07.2013

Sestřih brífinku o barometru korupce

Reportáž o průzkumu Transparency International

Rozhovor s Radimem Burešem