Slovensko čelí kvůli dávkám další žalobě EK. Podnět přišel z Česka

Brno - Problém s dávkami dlouhodobé péče, které Slovensko nevyplácí svým občanům žijícím v Česku, začal řešit Soudní dvůr EU v Lucemburku. Žalobu podala koncem května Evropská komise, a to mimo jiné z podnětu českého ombudsmana Pavla Varvařovského. Slovensko čelí od dubna i jiné žalobě EK, a to kvůli tzv. vánočnímu příspěvku k penzi. Podle komise jsou tak důchodci žijící v zahraničí znevýhodněni.

Na veřejného ochránce práv se už několik let obracejí slovenští senioři, kteří žijí v Česku, pobírají slovenský důchod a v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby. Z českého systému sociálního zabezpečení jim nárok na příspěvek na péči nevzniká, Slovensko se však poskytování dávek do zahraničí brání.

Dávky Slovensko vyplácí jen lidem žijícím v zemi

Podle slovenského práva se tři dávky pro osoby s těžkým zdravotním postižením, konkrétně příspěvek na péči, na osobní asistenci a kompenzaci zvýšených výdajů, poskytují pouze lidem, kteří žijí na Slovensku. Podle Evropské komise však nárok na podobné dávky nelze podmínit tím, že žadatel žije na území členského státu, který příspěvek poskytuje. Podle Varvařovského se ale problém týká mnoha lidí, kteří se kvůli tomu dostávají do tíživé sociální situace.

Mluvčí ombudsmana Iva Hrazdílková:

„Ochránce Evropskou komisi upozornil, že slovenská vláda trvale odmítá vyplácet dávky dlouhodobé péče svým důchodcům pobývajícím v zahraničí, přestože to vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy.“


Video Rozhovor s Pavlem Varvařovským
video

Rozhovor s Pavlem Varvařovským

„Teď bude na soudu v Lucemburku, aby o žalobě rozhodl,“ uvedl Varvařovský. Rozhodnutí ale podle něj nelze očekávat příliš brzy. Varvařovský i jeho předchůdce Otakar Motejl kvůli dávkám dlouhodobé péče vedli už v minulosti řadu jednání s různými úřady. České ministerstvo práce a sociálních věcí nabízelo v roce 2011 dohodu, že bude dávky v souladu se slovenskými právními předpisy poskytovat a slovenská strana bude náklady kompenzovat. Slovensko však toto řešení odmítlo, uvedla Hrazdílková.

Z dubna letošního roku přitom Slovensko čelí ještě jiné žalobě ze strany EK, a to za nevyplácení tzv. vánočního příspěvku k penzi. Slovenští představitelé tehdy uvedli, že vyčkají na verdikt unijního soudu.