Kdo se nikam nevejde, dostal auto od Konta Bariéry

Praha - Osm nových aut předalo Konto Bariéry organizacím, které pomáhají lidem s postižením. Peníze na koupi získalo od obchodního řetězce, jenž dlouhodobě posílá korunu z prodaných tašek na účet nadace. Vozy získaly spolky, které bez nich nedokážou zajistit pro klienty plnohodnotnou péči.

Jedna z organizací, které nové auto získaly, je Domov sv. Anežky v Týně nad Vltavou, kde se starají o 50 postižených lidí. Deset z nich v domově žije, dalších čtyřicet však správci musí dovážet. „Auto, které máme nyní, je na pokraji životnosti,“ těší se na nový vůz ředitel Jan Šesták. V Domově sv. Anežky pečují o lidi se zdravotním i mentálním postižením, mají vlastní chráněné dílny i hudební soubor Živelná pohroma.

  • „My se nikam nevejdeme, takže to auto strašně potřebujeme,“ říká klient Domova sv. Anežky František Bandy, který v kapele hraje na bubínek. Živelná pohroma dnes zahrála i při předávání klíčů od nových aut.

Kromě ředitele týnského domova si nová auta odzkoušeli šéfové sedmi dalších organizací z Česka. „Auto je na pořízení vůbec nejtěžší. Přitom je to pro klienta tak důležitá služba,“ říká ředitelka Konta Bariéry Božena Jirků.

Konto Bariéry se dlouhodobě věnuje problematice dopravy lidí s postižením. Od roku 2002 má společný fond, ze kterého financuje nákup bezbariérových aut pro organizace, které se lidem s postižením věnují. Konto Bariéry je součástí Nadace Charty 77 a své projekty podporuje z peněz dárců.

Další informace na webu Konta Bariéry.

Video Reportáž Aleše Hazuky
video

Reportáž Aleše Hazuky