Rusnok: „Nelze podporovat výzkum pro výzkum“

Praha – Veřejné finance by měly podporovat pouze ty výzkumné projekty, které mohou v praxi obohatit českou vědu a tuzemský průmysl. Na slavnostním zasedání předsednictva Grantové agentury ČR to uvedl předseda vlády v demisi Jiří Rusnok. Grantová agentura právě dnes předávala ocenění za nejlepší vědecké počiny, ocenila mj. studii o hlubinách lidského mozku nebo práci věnovanou moravskému pravěku.

Zasedání špiček Grantové agentury otevřel svým projevem premiér v demisi Rusnok, který vyzdvihl význam vědeckého bádání pro rozvoj země. „Všichni, kteří chtějí být úspěšní, jsou zásadně závislí na tom, jak jsou schopni vědecké a výzkumné poznatky přenášet do svého praktického života,“ konstatoval s tím, že „nelze podporovat výzkum pro výzkum“.

„Považuji za podstatné, aby veřejné prostředky směřované do oblasti vědy a výzkumu směřovaly do aktivit, které přinášejí nové poznatky a které naši vědu, náš průmysl a naši zemi mohou posunout dále,“ uvedl premiér.

Jako projekty si odnesly ocenění?

Grantová agentura (GA ČR) patří mezi největší veřejné zadavatele základního výzkumu v ČR. Každoročně rozdělí na více než tři tisíce badatelských projektů přes tři miliardy korun. Dnes z projektů, které finančně podpořila, vybrala tři nejlepší, které si odnesly cenu předsedy.

Antropoložka Martina Galetová z Moravského zemského muzea v Brně ve svém výzkumném projektu vytvářela databázi analýz nejstarších osobních ozdob člověka, které byly nalezeny na Moravě v období paleolitu.

Bioložka Monika Dolejská z brněnské Veterinární a farmaceutické univerzity se zaměřila na celosvětově aktuální problematiku rezistence bakterií vůči antibiotikům. Jejím cílem bylo zajistit výskyt této odolnosti v různých prostředích, analyzovat její genetický základ a určit cesty šíření.

Tým neurologa Roberta Jecha z První lékařské fakulty Univerzity Karlovy se zabýval metodou používanou k léčbě Parkinsonovy nemoci u pacientů, které se nedaří stabilizovat pomocí farmakologické léčby. Metoda, která spočívá v zavedení neurostimulátoru do přesně určeného místa v mozku, se v české klinické praxi používá už 15 let. Vědci se v oceněném projektu zkoumali, co se v mozku při její aplikaci děje a proč. „Jde skutečně o mezinárodní ohlas, ostatně to je naše poslání, abychom se českou vědu pokusili dostat na mezinárodní úroveň,“ uvedl na Jechovu adresu předseda agentury Petr Matějů.

Zvláštní čestné uznání získal Petr Klán z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Součástí ceny je stotisícová odměna pro laureáty a jejich tým.

Video Projev premiéra Rusnoka při předání Ceny předsedy Grantové agentury ČR
video

Projev premiéra Rusnoka při předání Ceny předsedy Grantové agentury ČR

Projev premiéra Rusnoka při předání Ceny předsedy Grantové agentury ČR

Projev premiéra Rusnoka při předání Ceny předsedy Grantové agentury ČR

Reportáž Martina Ruska