Vláda chce zavést registr přestupků, při opakování bude pokuta 30 tisíc

Praha – Vláda souhlasila se zavedením centrálního registru přestupků do dvou let. V rámci novely zákona o přestupcích, kterou chce efektivněji bojovat s drobnou kriminalitou, podpořila zvýšení pokut za opakované spáchání přestupků proti majetku, občanskému soužití a veřejnému pořádku. Za opakovanou drobnou krádež bude možné uložit pokutu až 30 tisíc korun. Novinka míří hlavně proti recidivistům. Kabinet doufá, že je registr od opakování přestupků odradí.

Až do současnosti neexistoval žádný způsob, jak evidovat drobná provinění proti zákonu, jinak řečeno přestupky. Výjimku tvořily přestupky v dopravě, které eviduje Centrální registr řidičů, nebo provinění vůči životnímu prostředí, která zaznamenává Česká inspekce životního prostředí. 

Od nynějška ale budou evidovány nejen trestné činy, ale také přestupky. Jedná se například o drobné krádeže, méně závažné násilné činy a podobně. Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) si od takového opatření slibuje, že odradí recidivisty od možného opakování přestupků. Pokud totiž spáchá stejný čin třikrát, bude možné ho považovat za trestný čin a také uložit vyšší pokutu. Zápis do registru přestupků budou pravděpodobně provádět policisté.

Video Registr přestupků vláda slibuje do dvou let
video

Registr přestupků vláda slibuje do dvou let

Registr přestupků vláda slibuje do dvou let

Ministr Chovanec: I u přestupků vznikne recidiva

Brífink po jednání vlády

Schwarz: Kromě pokut zákon počítá i s alternativními tresty

„Bude tam recidiva, jako u standardních trestných činů… Přeci není jedno, jestli přestupuje zákon poprvé nebo pojedenácté,“ uvedl Chovanec. Ideálně by podle něj měli mít policisté v budoucnu u sebe dostupný registr prostřednictvím aplikace, aby ihned věděli při kontaktu s osobou, „s kým mají tu čest“. I registr by počítal s možností promlčení, což by znamenalo, že každý v registru uvedený člověk z něj může po určité době také být vymazán.

Zvednou se blokové pokuty

Také blokové pokuty budou vyšší, než doposud. Místo původní tisícovky provinilci zaplatí až pět tisíc, dva a půl tisíce korun pak v případě, že se bude jednat o mladistvé. S recidivou bude navíc výše pokuty vzrůstat. Za opakovanou drobnou krádež bude možné uložit pokutu až 30 tisíc korun, v případě založení černé skládky až 75 tisíc korun.

Rozdíly v přestupkovém zákoně:

  • Drobná krádež do pěti tisíc korun: až dosud bylo možné uložit pachateli blokovou pokutu nejvýše 1000 Kč, v případě mládeže do 500 Kč. Nyní je maximání výše pokuty až pětkrát vyšší, a to až 5000 Kč pro pachatele a až 2500 Kč pro mladistvého provinilce.
  • Přestupky proti občanskému soužití: takovými přestupky se rozumí například drobné domácí násilí, rvačky, urážky, schválnosti a jiné hrubé chování, které má za následek újmu na cti nebo lehkou újmu na zdraví. Za takové prohřešky dosud pachatele nečekala vyšší pokuta než 1000 Kč, vyjma případů, kdy bylo poškozeno zdraví oběti. V takovém případě mu hrozila pokuta 3000 Kč, 5000 Kč v opravdu závažných případech. Nyní ho čeká trest ve výši 5000 Kč i za lehké přestupky.
  • Vyšší pokuta za opakovaný přestupek: v současnosti mohla výše pokut za recidivu dosáhnout až dvojnásobku původní pokuty, nyní hříšníkům hrozí až trojnásobek.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Přestupky – meziroční srovnání

                                            2011              2012

proti veřejnému pořádku           9 564                9 096

proti občanskému soužití         29 665              32 259

proti majetku                         26 949             28 434

                                                                                    Zdroj: Ministerstvo vnitra


Novela rozšiřuje také možnost potrestat viníka zákazem vstupu do určitých míst, kde k porušování zákona z jeho strany docházelo, a to nově také v případě, že se nejedná o místo spojené s prodejem alkoholu.