VZP přihodí lékařům přes 400 milionů korun

Praha – Ambulantní specialisté, praktici a gynekologové dostanou v příštím roce od VZP téměř 23 miliard korun, ve srovnání s letošním rokem je to o 415 milionů korun více. Všeobecná zdravotní pojišťovna, jejímiž klienty je zhruba 60 procent klientů zdravotnického systému, nebude penalizovat lékaře překračující limity nákladů na léčbu. Lékaři si také rozdělí 95 milionů korun na celožitovní vzdělávání.

Video VZP se dohodla s ČLK, lékařům půjde víc peněz
video

VZP se dohodla s ČLK, lékařům půjde víc peněz

„Tyto náklady nebudou mít dopad na vyrovnaný zdravotně pojistný plán z roku 2014, VZP je bude hradit z vlastních úspor. Zároveň bude mít za letošní rok vypořádané závazky vůči státu, vrátí předsunutou platbu a splatí i dohodnutou část půjčky státu,“ prohlásil ředitel pojišťovny Zdeněk Kabátek. Úspor dosáhla podle jeho slov VZP i vlastní činností. Stovky milionů ušetřila za léky díky systému pozitivních listů a další stovky milionů VZP snížila náklady na zdravotnické materiály.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek ocenil, že VZP při vyúčtování letošního roku dodrží dohody a zhruba na konci prvního čtvrtletí 2015 při vyúčtování vyplatí slíbené bonifikace. Ze své pozice šéfa komory oslovil i ostatní zdravotní pojišťovny, zda vyjdou lékařům vstříc stejně jako VZP, ty však pro letošek dohody odmítly. Přesto věří, že při nynějších vyjednáváních na rok 2015 budou vstřícnější.

Omezení regulací má přinést ambulancím větší klid

Konkrétně se pojišťovna s komorou dohodla na navýšení objemu tzv. referenčních bodů, což je jedno z kritérií, jež ovlivňují výslednou hodnotu bodu. VZP také zmírní regulace za léky a zdravotnický materiál. „Omezením regulací hodláme podpořit ekonomický klid v ambulancích. Lékaři musí vědět, že pokud budou klientům v odůvodnitelném rozsahu poskytovat nejkvalitnější možnou péči, nebude jim hrozit, že na to sami doplatí. To zároveň zvyšuje i jistotu pacientů, že se lékaři nebudou snažit na nich šetřit, aby se vyhnuli regulaci,“ řekl Kabátek.

Oproti letošnímu roku zvolí VZP v příštím roce podle ředitele vstřícnější postup při odměňování za celoživotní vzdělávání lékařů. U ambulantních specialistů, gynekologů a praktiků dosáhnou na finanční bonusy nově i ti poskytovatelé, kteří doloží celoživotní vzdělávání garantované ČLK alespoň u poloviny lékařů.