UJAK nedostala akreditaci pro obor, který má dovzdělat učitele

Praha – Soukormá vysoká škola Univerzita Jana Amose Komenského (UJAK) nebude moci od příštího roku vzdělávat část učitelů, kteří si chtějí doplnit kvalifikaci. Akreditační komise odmítla prodloužit akreditaci jejího magisterského oboru speciální pedagogika – učitelství. Komise se rozhodla, že akreditaci neprodlouží kvůli příliš vysokému množství přijatých studentů. Ti se na UJAK přihlásili, aby si doplnili kvalifikaci, jak od nich vyžaduje zákon o pedagogických pracovnících. Univerzita proto chce požádat o upravení akreditace alespoň tak, aby současní studenti mohli dostudovat.

UJAK přijala do magisterského oboru speciální pedagogika – učitelství více než 900 studentů, o které se stará 36 vyučujících. Ti mají na starost ještě příbuzný obor speciální pedagogika, kde je dalších 500 studentů. Podle akreditační komise by ale v takovém případě připadl na každého vyučujícího nepřiměřený počet diplomových prací. „To neumožňuje vytvořit standardní vysokoškolské prostředí, zajistit studentům kvalitní vedení výuky, zejména praxí a diplomových prací,“ uvedla Akreditační komise. Rozhodla se proto, že neprodlouží oboru akreditaci, která vyprší koncem roku.

Podle Jana Červenky z oddělení komunikace UJAK však Akreditační komise při svém rozhodování nezohlednila množství externích vedoucích prací a externích učitelů, kteří mají žádnou smlouvu na UJAK.

Vysoký počet přijatých studentů souvisí s termínem, který dává zákon o pedagogických pracovnících základoškolským či středoškolským učitelům na doplnění odborného vzdělání. Nekvalifikovaní učitelé, kteří alespoň nezahájí studium k získání pedagogické kvalifikace, budou moci od ledna vyučovat jen ve výjimečných případech nebo do okamžiku, kdy za ně ředitel najde kvalifikovanou náhradu.

UJAK oznámila, že se pokusí dosáhnout prodloužení akreditace alespoň tak, aby mohli současní studenti obor dokončit. „UJAK se za všech okolností o své studenty postará a požádá Akreditační komisi o prodloužení akreditace na dostudování pro stávající studenty daného oboru,“ uvedl Jan Červenka.

Zrušení oboru speciální pedagogika – učitelství by pro uchazeče o učitelské vzdělání mohl znamenat velký problém. Škola sice má povinnost převést studenty z oboru, jemuž vypršela akreditace, na stejný nebo příbuzný obor na své nebo jiné vysoké škole, v rámci UJAK by to ale patrně znamenalo studium speciální pedagogiky bez učitelského zaměření. Tento obor však nekvalifikovaným učitelům požadované vzdělání nezajistí.

Univerzita Jana Amose Komenského vznikla v roce 2001 jako Vysoká škola Jana Amose Komenského. Aktuálně je největší soukromou vysokou školou v zemi. Stabilně na ní studuje deset tisíc studentů. Má sídlo v Praze, ale celorepublikovou působnost díky síti oficiálních regionálních center. Akreditační komise na svém posledním zasedání projednávala další akreditaci i dalších čtyř jejích oborů. U všech měla výhrady, které se týkaly personálního zajištění či nedostatků ve vědecko-výzkumné činnosti. Třem oborům však komise akreditaci prodloužila, u andragogiky projednávání přerušila.