Jediná sezona amerického fotbalu může poškodit mozek, ukázal výzkum

Lékaři a experti na sportovní medicínu studovali, jaký dopad má sport na poškození mozku. Zjistili, že hráčům amerického fotbalu stačí jediná sezona strávená tímto sportem a už dochází ke strukturálním poškozením mozku. A není ani nutné, aby sportovec zažil nějaký úraz hlavy. Práce vyšla v odborném časopise Science Advances

Výzkum probíhal na Rochesterské univerzitě v New Yorku. Vědci 38 tamním hráčům amerického fotbalu umístili na jednu sezonu do přileb akcelerometry – miniaturní přístroje schopné měřit sílu, která na helmu a hlavu v ní působí. Před sezonou, v jejím průběhu a po ní navíc skenovali mozky sportovců pomocí magnetické rezonance.

Jen dva hráči utrpěli během doby výzkumu klinicky diagnostikované poškození hlavy. Více než dvě třetiny sportovců však utrpěly snížení strukturální integrity mozku. Konkrétně se jednalo o pokles v soudržnosti bílé hmoty v oblasti takzvaného středního mozku. Vědcům se navíc podařilo vysledovat souvislost mezi počtem nárazů do hlavy a velikostí poškození mozku.

Mozek je citlivý

„Veřejnost si myslí, že důležité jsou jen silné údery do hlavy. To je věc, o které si lidé vyprávějí a které jsou k vidění v televizi,“ uvedl jeden z autorů studie Brad Mahon. „Tyto velké rány jsou určitě špatné, ale veřejnost přitom nevnímá to, co způsobuje dlouhodobé poškození lidských mozků. A to nejsou velká zranění, ale ty každodenní rány,“ dodal.

Střední mozek je část mozku, která umožňuje zprostředkování důležitých reflexů. Prochází tudy dráhy, jež vedou signály z míchy do mozečku a mozkové kůry – a opačně. Důležité také je, že jsou zde centra nepodmíněných zrakových reflexů, tedy pohybů očí, hlavy nebo i celého těla.

Problém spočívá podle lékařů v tom, že zvláštní struktura této oblasti způsobuje, že střední mozek je mnohem více zranitelný na údery do hlavy než okolní partie mozku. Oněch 38 hráčů utrpělo za sezonu přes 20 tisíc úderů do hlavy – a důsledky byly na skenech dobře viditelné.