Český vědec dostal velkorysý grant 65 milionů korun

Praha - Známý český vědec Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu Akademie věd získal nejprestižnější evropský grant pro pokročilé vědecké pracovníky od Evropské výzkumné rady. Jeho pětiletý projekt výzkumu nových způsobů fungování spintronických součástek rada dotuje částkou 2,5 milionu eur (zhruba 62 milionů korun). Spinová elektronika (spintronika) je v posledních letech středem vědeckého zájmu. Jde při ní o využití fyzikálních vlastností elektronů k přenášení dat. Cílem je miniaturizace procesorů a až tisícinásobně rychlejší přenos dat.

Velikost mikroelektronických součástek se blíží meziatomovým rozměrům, a proto je třeba vynalézt nové fyzikální principy jejich fungování. Východiskem Jungwirthova grantového projektu je využití nejen náboje elektronu, ale i jeho magnetického momentu, takzvaného spinu. Plánovaný vědecký program sahá od studia fyzikálních jevů přes přípravu nových materiálů až po realizaci prototypů spintronických součástek.

Evropská výzkumná rada podporuje významné vědce a jejich projekty v oblasti hraničního výzkumu. Jde o první Advanced grant, který byl udělen českému žadateli na projekt z oblasti věd o neživé přírodě. Advanced grant je považovaný za nejprestižnější evropský grant v základním výzkumu.