TOP 09 k tématu Zahraniční politika

TOP 09 chce zůstat v pevném jádru Evropské unie a NATO. Evropskou unii si neidealizujeme, musí se změnit, ale ne bez nás. S námi

Česká republika potřebuje promyšlenou a aktivní zahraniční politiku. TOP 09 chce, aby na jejím vytváření spolupracovaly vláda a opozice, díky čemuž výsledná koncepce bude dlouhodobě konzistentní. Východiskem naší zahraniční politiky musí být členství v Evropské unii a Severoatlantické alianci. Tato plnohodnotná politická společenství jsou klíčová pro rozvoj naší společnosti. Zasadíme se proto o dodržování závazků, které pro nás plynou ze členství v těchto společenstvích. V rámci EU budeme usilovat, aby se Česká republika stala součástí rychlejšího pruhu integrace, a mohla tak rozhodovat o dění v Evropě. Budeme prosazovat co nejrychlejší přijetí eura, jelikož vstup do eurozóny posílí naši pozici v EU a zvýší konkurenceschopnost našich firem. V celosvětovém měřítku bude TOP 09 usilovat o to, aby se Česká republika navrátila do pozice předního zastánce lidských práv, demokratizace a transformační politiky ve světě.