SPOLU k tématu Průmysl a obchod

Podpora malých a středních podnikatelů, odstraněné byrokratické zátěže, digitalizace, hledání nových trhů, podpora výzkumu a inovací.

Klíčová je pro nás podpora malých a středních podnikatelů, jakož i investice do infrastruktury, digitalizace a lidských zdrojů. Exportérům budeme otevírat dveře do třetích zemí, abychom více diverzifikovali český vývoz. Obchodní společnosti pak budou mít možnost účtovat v eurech.
Zaměříme se také na zlevnění práce tím, že snížíme nejen sociální pojištění na straně zaměstnavatelů o 2 %, ale také odvody za částečné úvazky a počet odpisových skupin. Celkově také zkrátíme dobu odpisování.
Dále posílíme důvěru v transparentní rozhodování úřadů. Kvůli digitalizaci a jednoduššímu fungování státu bude veřejná správa profesionálnější a hospodárnější. Budeme též bojovat s odlivem dividend do zahraničí. Řešením není vyšší zdanění zahraničního kapitálu, ale zvýhodnění investic zisků zpět do české ekonomiky. Přispějeme také ke společnému řešení digitální daně na úrovni EU a OECD a zlepšíme využívání evropských fondů (Fond obnovy, Modernizační fond a Fond pro spravedlivou transformaci).
Zakročíme též proti daňovým únikům tím, že budeme bojovat s obcházením daní internetovými korporacemi a odstřihneme společnosti z daňových rájů od veřejných peněz. Více informací naleznete na www.spolu21.cz.