Rozumní k tématu Obrana a bezpečnost

Největší problém jsou migranti, kteří představují bezpečnostní a zdravotní rizika. Chránit hranice a zamezit přílivu migrantů

Problematika migrace je zahrnuta ve volebním programu do kolonky obrana a bezpečnost, neboť se Rozumní domnívají, že současné hrozby už nejsou geopolitické, ale naopak interní. Je potřeba nepodlehnout tlaku EU a politických neziskových organizací financovaných ze zahraničí. Je vidět na příkladu Švédska, Francie, Německa, Itálie, Španělska a dalších zemí, že migranti přinášejí do hostitelských zemí nebezpečí terorismu. Proto je třeba vedle regulérní armády vybudovat jakousi národní gardu, která bude spojena úzce s bezpečnostními složkami a bude chránit vnitřní prostor ČR. Co se týká klasické současné armády, Rozumní nechtějí navyšovat rozpočet. ČR není ohrožována zvenčí a navíc navyšování rozpočtů na armádu skýtá velký prostor pro korupci a rozmělnění finančních prostředků do nákupů zbytečných zbraňových systémů. Rozumní nechtějí na území ČR žádná cizí vojska a zbraňové instalace. Prostředky je třeba věnovat na vybudování národní gardy, která bude chránit občany ČR.