ŘN-VU k tématu Obrana a bezpečnost

Politické rozhodnutí o koncepci obrany, morálka národa, zbrojní průmysl, eliminace rizik. Pohraniční policie, společenské uznání

Politické rozhodnutí o obraně ČR vlastními silami určí charakter armády. Cílem utváření morálky je posílení ochoty občanů k obraně vlasti. Eliminovat rizika vydíratelnosti státu národním vlastnictvím strategických surovin, hmotných rezerv, zbrojního a doprovodného průmyslu. Nutné je vytvoření materiálních zásob: výstroj, výzbroj, technika, munice pro potřeby občanů zmobilizovaných na základě branného zákona. K zamezení nechtěné migrace, vytvoření specializované Pohraniční policie, technické zabezpečení hranic s výjezdovými skupinami. Ve společnosti je nutné posílit důležitost a společenskou prestiž vojáků.