Realisté k tématu Státní finance

Česká republika potřebuje nízké a jednoduché daně, méně byrokracie a šikany, vyšší konkurenceschopnost a snižování schodků veř. rozpočtů

Je nutné snížit daně, zjednodušit daňový systém, odbourat byrokracii a šikanu finanční správy a udělat z ČR dobré místo pro podnikání.

Vyrovnaný státní rozpočet by měl být ukotven ústavním zákonem podle švýcarského vzoru. V době růstu nesmí stát generovat schodky, naopak by měl své dluhy umořovat, deficit by měl být povolený jen v období recese.

Klíčová opatření:

Jedna 15% rovná daň pro podnikatele i zaměstnance, zrušení superhrubé mzdy a daně z dividendy. Tím nastartujeme ekonomickou aktivitu a během pár let zvýšíme příjmy státního rozpočtu.

Odmítnutí eura je zárukou, že ČR nebude platit cizí dluhy, bude moci i nadále mít vlastní měnovou politiku a v případě krize bude mít možnost na ni reagovat svobodně a samostatně.

Zachování koruny je životně důležité.

Domácí i zahraniční podnikatelé by u nás měli mít rovné podmínky. Dosavadní praxe všemožných daňových úlev a investičních pobídek pro velké zahraniční investory křiví konkurenční prostředí v ČR.