DV 2016 k tématu Kultura

Podpora kulturního života ve městech a obcích. Zvýšit kulturní úroveň obyvatel. Pečovat o kuturní dědictví, nejen o hmotné, ale i o duchovní

Stát bude podporovat kulturní život ve městech a obcích, včetně těch menších. Podpora kulturních spolků a zájmové kulturní činnosti občanů. Rozvoj a posílení sítě Základních uměleckých škol. Tento unikátní systém kulturního vzdělávání dětí se nesmí stát jen exkluzivní záležitostí pro děti z dobře situovaných rodin, ale musí být dostupný i pro děti ze sociálně slabších rodin. Staňme se znovu „konzervatoří Evropy“. Naše bohaté kulturní dědictví musí být zachováno budoucím generacím a předáno v lepším stavu, než v jakém jsme ho převzali po starém režimu a i po některých demokratických vládách. Skončíme s výprodejem kulturního bohatství do zahraničí a naopak se budeme snažit významné kulturní památky spojené s naší historií získat zpět do vlasti. Kritériem péče nesmí být jen možný ekonomický výnos z památek, ale především jejich skutečná historická a kulturní hodnota.