Základy Baťova institutu nesou poselství budoucím generacím

Zlín – Poselství budoucím generacím umístěné v neprodyšné schránce spolu s dobovými artefakty dnes uložili do základů budov číslo 14 Baťova institutu ve Zlíně zástupci kraje. Zatím má přestavba někdejších továrních hal Baťovy továrny ve Zlíně na kulturní a společenské centrum za sebou hlavní bourací práce. Projekt za 885 milionů korun nabídne moderní prostory krajské galerii, muzeu a knihovně. Název projektu 14/15 Baťův institut je odvozený od někdejších pořadových čísel budov. Z obou objektů v současnosti zůstaly jen holé kostry a provádí se repas 400 oken.

Ve vakuové schránce, která byla uložena na nepřístupném místě, aby se k ní nikdo nepovolaný nedostal, skončil dnešní denní tisk, části projektové dokumentace, disk DVD s ukázkou webových stránek projektu a text poselství pro příští generace. Symbolický akt ale především doplnily základní informace, jak celý projekt pokračuje. Stavebníky totiž zdržely únorové kruté mrazy a tak nemohli pokračovat v betonáži, jeřábnických pracích a hydroizolaci objektu. „Ty zkrátka nešlo provádět, ztracený čas ale snad doženeme,“ uvedl projektový manažer Zdeněk Adamec.

Teď už ale znovu intenzivně pracují a doufají, že je žádná nepřízeň počasí nezastaví. Od prosince jsou hotové bourací práce, stavba je takzvaně odstrojena od stavebních konstrukcí. „Je to samozřejmě dobrodružství, protože rekonstruujeme a tím pádem zjišťujeme až přímo na stavbě různé anomálie lišící se od původního projektu, které je třeba vyřešit. Musíme například upravovat výztuže, aby nám do budovy dobře sedly,“ uvedl již před časem architekt Petr Všetečka. Navíc budovy byly stavěny pro výrobu, zatímco jejich budoucí užití bude vyžadovat daleko náročnější technické zajištění.

Musí totiž vytvořit dokonalé zázemí třem zlínským institucím: Krajské knihovny Františka Bartoše, Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. „Všechny tři sídlí desítky let v pronajatých budovách bývalé školy, Památníku Tomáše Bati, zámku či bývalé vrátnice továrny a prostorová i provozní omezení jim neumožňují nabízet návštěvníkům očekávaný standard služeb. Základní činnosti jsou pak prováděny jen omezeně a často v nedůstojných podmínkách,“ podotkl náměstek zlínského hejtmana Libor Lukáš (ODS), který má projekt na starosti.

Plány realizace

2011
Výběr a schválení dodavatele interiéru a stálých expozic stavební činnosti a činnosti technického dozoru a koordinátora bezpečnosti práce

2012
Ukončení stavební činnosti na návazné infrastruktuře a na budově č. 14.
Pořízení interiérového vybavení
Ukončení projektu Revitalizace návazné infrastruktury a parteru objektů č. 14. a 15. (předpoklad 30. 12. 2012)

2013
Ukončení stavební činnosti na budově č. 15.
Ukončení projektu: „Revitalizace objektů č. 14. a 15. bývalého areálu firmy Baťa“ (předpoklad 30. 9. 2013)
Uvedení do provozu celého Krajského kulturního a vzdělávacího centra (předpoklad 1. 10. 2013)

Nový institut nabídne knihovně, muzeu a galerii prostory pro jejich práci a zatraktivní je pro všechny návštěvníky. „Zlínský kraj aspiruje na to, aby byl na mapě cestovního ruchu výrazným místem, avšak světově významné fenomény své historie uceleně neprezentuje. Nejde jen o široký fenomén baťovský, zasahující ve své civilizační misi snad všechny obory lidské činnosti, ale rovněž o fenomén cestovatelský a filmový,“ dodal Lukáš.