Starý územní plán Brna brzdí výstavbu. Veřejnost mohla poprvé připomínkovat nový

Obyvatelé Brna mohli poprvé veřejně připomínkovat 150 změn územního plánu, které navrhla Kancelář architekta města. Nový plán má jednak umožnit větší proměny nevyužívaných průmyslových areálů na obytné čtvrti, pamatuje ale i na menší zásahy, kdy bude například na zahradách možné postavit rodinný dům. Na některé změny čekají lidé nebo developeři roky, aktuální územní plán je už z roku 1994 a v posledních letech rozvoj Brna brzdí.

Do šesti let má v Králově Poli vyrůst čtvrť se 600 byty, teď se začal stavět první dům. V polovině areálu už bydlení platný územní plán povoluje. Další etapy ale musí čekat na jeho změnu.

„V oblasti od komunikace směrem do města budeme muset počkat. Zatím zrychlujeme tu část, kde stavíme byty. Počítáme s tím, že bychom se do uvedené lokality mohli dostat za tři roky,“ řekla výkonná ředitelka IMOS development Hana Vyplelová. Díky změně územního plánu by už pozemky u ulice Sportovní nesloužily jen k obchodu, službám a výrobě, ale primárně k bydlení.

Developeři ale nejsou jediní, kdo na aktualizace čekají. Nyní navržených sto padesát změn se totiž netýká jen velkých celoměstských témat, ale i menších. Například takových, kde se plocha určená pro zahradu mění v plochu pro stavbu rodinného domu.

Vizualizace nové čtvrti Ponava
Zdroj: IMOS development

O připomínkování změn v územním plánu měli lidé velký zájem a debaty byly vášnivé. „My jsme přišli připomínkovat plánovanou výstavbu mostů mezi Sadovou a mezi Lesnou. Vadí nám spousta věcí, nejenom zatížitelnost hlukem, prašností i zásah do zeleně,“ řekl obyvatel Lesné Petr Fráňa.

Na všechny se ani nedostalo. Město proto plánuje další sezení a prodlouží i lhůtu na podání písemných připomínek. S těmi se spolu s magistrátem musí znovu vypořádat i kancelář městského architekta. „Když to zjednoduším, tak ty změny umožňují, aby se v Brně dalo stavět. Většina těch, kteří přišli s připomínkami, nechce, aby se stavělo. Vypořádání připomínek bude trvat čtyři a půl měsíce,“ řekl ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Plánované změny jsou v interaktivní mapě

Územní plán je závazný dokument, který určuje budoucí podobu města. Zjednodušeně řečeno říká, co je kde možné stavět. Lidé i úřady se jím proto musí řídit při rozhodování o stavbě nebo změnách podoby budov.

V dubnu příštího roku budou moci lidé poprvé připomínkovat návrh celého územního plánu, který má do roku 2022 nahradit ten původní. Jakých míst se nový územní plán dotkne, se lidé mohou podívat na mapovém portálu města Brna. V interaktivní mapě jsou zaneseny všechny dosud plánované změny.