Podepsáno. Brněnská farmaceutická fakulta bude součástí Masarykovy univerzity

Masarykova univerzita po letech opět získala farmaceutickou fakultu, která byla v posledních letech součástí Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Rektoři obou škol podepsali smlouvy nezbytné pro přesun fakulty. V novodobé historii českého vysokého školství je to poprvé, kdy k podobnému přesunu dochází. Na stávající studenty ani zaměstnance nebude mít změna, která nastane 1. července, vliv.

K 1. červenci přejde na Masarykovu univerzitu osm set studentů a sto padesát zaměstnanců. Podle děkanky Radky Opatřilové drtivá většina z nich změnu vítá. „Vnímám to jako skok do 21. století,“ řekla děkanka Farmaceutické fakulty.

„Tohle je pro studenty velká výhoda. Budeme si moci zapsat předměty i z jiných fakult, a tudíž si rozšiřovat obzory v různých oblastech, ať už na přírodovědecké, nebo na lékařské fakultě a podobně. Zároveň také se nám rozšíří možnosti pravděpodobně i vyjet na Erasmus,“ popsala studentka Kateřina Valentová.

Do kampusu se studenti přestěhují až za čas

V nejbližších letech se studium farmacie bude nadále odehrávat v areálu veteriny na Palackého třídě. Masarykova univerzita si tam pronajme tři budovy farmaceutické fakulty přibližně za dvaadvacet milionů korun ročně. Za šestatřicet milionů korun odkoupí také přístroje používané pro výuku a výzkum.

Výhledově počítá Masarykova univerzita s přesunem farmacie do nových prostor v bohunickém kampusu. Odborníci i studenti tam budou v úzkém kontaktu s kolegy z lékařské fakulty, přírodovědecké fakulty, institutu CEITEC i Fakultní nemocnice Brno.

„Úzké propojení těchto disciplín je důležité pro rozvoj personalizované medicíny, která povede ke zlepšení zdraví a kvality života naší společnosti, jež bude v blízké budoucnosti čelit velkým výzvám v souvislosti se změnou věkové struktury obyvatelstva,“ uvedl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

  • V minulosti už byla její součástí jako šestá fakulta
  • Provázanost studia farmacie a medicínských oborů
  • Zázemí fakultních nemocnic a kapacity pro výzkum
  • Rozšíření výzkumných témat rozvíjených na MUNI
  • zdroj: www.muni.cz

Farmaceuti věří i v další spolupráci s veterinou

Farmaceutická témata ale mají podle Bareše přesahy i do humanitních a informatických studijních programů. Opatřilová zároveň věří, že se po přesunu fakulty nepřeruší spolupráce s veterinárními lékaři na Veterinární a farmaceutické univerzitě.

V nadcházejících týdnech očekává Masarykova univerzita rozhodnutí o akreditaci studijních programů na nové fakultě. Uchazeči o studium pocítí změnu minimálně. Aktuální přijímací řízení se odehraje ještě na VFU, úspěšní zájemci už nastoupí na Farmaceutickou fakultu Masarykovy univerzity. Fakultu stejného jména a zaměření měla druhá největší univerzita v Česku už v letech 1952 až 1960.