Studenti farmacie v Brně změní školu. Fakulta se od července stane součástí Masarykovy univerzity

Brněnská Masarykova univerzita převezme od července farmaceutickou fakultu, která byla dosud součástí Veterinární a farmaceutické univerzity (VFU). Akademické senáty obou škol už schválily první kroky, které jsou k přechodu potřeba.

Laboratoř Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně
Zdroj: VFU Brno

Akademický senát Veterinární a farmaceutické univerzity (VFU) schválil přechod farmaceutické fakulty pod Masarykovu univerzitu k 30. červnu, senát Masarykovy univerzity (MU) bude o vzniku nové fakulty jednat na začátku května. Oba senáty ale už vyjádřily souhlas s uzavřením potřebných smluv.

„O možnosti přesunout farmaceutickou fakultu na naši univerzitu jsme začali jednat společně s rektorem VFU Brno bezprostředně po mém nástupu do funkce rektora. Události posledních dnů jen potvrdily dlouhodobě vnímanou potřebu velmi úzké součinnosti farmacie, medicíny a dalších vědních oborů rozvíjených na naší univerzitě, a to jak v oblasti vzdělávání, tak ve vědě,“ uvedl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Fakulta zanikne a vznikne nová

Podle současných zákonů není možné fakultu na jinou univerzitu přesunout, proto oficiální stávající Farmaceutická fakulta VFU k 30. červnu letošního roku zanikne a 1. července vznikne nová Farmaceutická fakulta MU. Studenti i zaměstnanci fakulty ale plynule přejdou z jedné univerzity na druhou, výuka bude zatím dál v prostorách VFU. V budoucnu by se měla fakulta stát součástí univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Bohunicích. Na studenty ani zaměstnance by změna univerzity neměla mít žádný vliv.

„Podporou přesunu farmaceutického vzdělávání na Masarykovu univerzitu VFU Brno vyšla vstříc společenskému zájmu uskutečňovat v rámci České republiky farmaceutické vzdělávání v co možná nejvyšší kvalitě, což do budoucna vyžaduje propojení institucionálního zázemí farmacie a humánní medicíny,“ uvedl rektor VFU Alois Nečas.

Farmaceutická fakulta nebude na Masarykově univerzitě označována jako desátá. V minulosti totiž už součástí univerzity byla, a to v letech 1952 až 1960. Po přechodu se stane šestou fakultou v pořadí, nejmladší, tedy nově desátou, bude i nadále Fakulta sportovních studií.