Brněnská farmaceutická fakulta by ráda pod jinou školu. „Veterinu" chce vyměnit za Masarykovu univerzitu

Farmaceutická fakulta v Brně by v budoucnu mohla patřit pod Masarykovu univerzitu. V současné době je součástí Veterinární a farmaceutické univerzity, jako jedna ze tří fakult. Její přesun projednávají vedení obou dotčených škol, o záměru už ví i Národní akreditační úřad.

Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Zdroj: ČTK Autor: Václav Šálek

To, že se o přesunu farmaceutické fakulty pod Masarykovu univerzitu jedná, potvrdili České televizi zástupci obou škol. Zatím ale není jasné datum, kdy by se změna měla provést. Jako vhodné období se nabízí konec nebo začátek některého z příštích akademických roků.

Veterinární a farmaceutická univerzita má v současné době tři fakulty, zbyly by jí dvě. Podle tajemníka akreditační komise Jiřího Smrčky by tím nebyly zasažené jiné programy na jiných fakultách univerzity. Tu by to tedy neohrozilo. Přesun by byl ale administrativně náročný.

Zákon totiž přesun fakulty pod jinou univerzitu nezná. Jedna z variant může být taková, že by se fakulta k určitému datu zrušila na jedné škole a ke stejnému datu zřídila na jiné. Akreditační programy i studenti by se převedli.

Farmaceutická fakulta si slibuje vyšší mezinárodní kredit

Jako důvod přesunu farmaceutické fakulty uvádí děkanka Radka Opatřilová to, že škola už kdysi k Masarykově univerzitě patřila. „Určitě bychom si slibovali i mnohem vyšší mezinárodní kredit a možnost spolupráce se zahraničními pracovníky, kteří spolupracují s Masarykovou univerzitou,“ řekla.

Masarykova univerzita v nedávné době projevila zájem otevřít obor farmacie, podle rektora Martina Bareše škole chybí. Rektor také zmiňoval záměr v budoucnu vybudovat v kampusu inkubátor, který propojí například lékařskou fakultu, přírodovědeckou a případně i farmacii.

„To území by se mohlo stát takovým biomedicínským hubem. Bylo by to velmi rozvojové pro celý náš region,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš. Než by se ale farmaceutická fakulta přestěhovala do kampusu, zůstala by zřejmě v areálu své původní školy.

Případný přesun musí schválit akademický senát Veterinární a farmaceutické univerzity. Ten má dvacet sedm členů. Podle rektora univerzity Aloise Nečase zatím není jasné, kdy se sejde. V úvahu podle něj připadají dva výsledky. „Varianta A, kdy akademický senát toto schválí, anebo varianta B, akademický senát neschválí. V každém případě v této chvíli jsem v kontaktu s rektorem Masarykovy univerzity,“ řekl Nečas.