Od založení unikátní gotické památky v Hradci Králové uplynulo 700 let

Hradec Králové – 700 let uplynulo od založení unikátní gotické památky v Hradci Králové, katedrály Svatého Ducha. Při této příležitosti otevřelo tamní biskupství v katedrále nově upravenou královskou předsíň a zahájilo tak oslavy sedmistého výročí. Záštitu nad nimi převzal prezident republiky Václav Klaus s chotí.

Po staletí vstupovaly české královny do gotické katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové zvláštním bočním vchodem, královskou předsíní. Proto i busty královen Elišky Rejčky, manželky Václava II., a Alžběty Pomořanské, choti Karla IV., umístili správci katedrály u tohoto vchodu. Portréty vytvořil akademický sochař Vojtěch Adamec.

Biskup Královéhradecké diecéze Dominik Duka poukazuje na historii: „Eliška Rejčka vstupuje do dějin tohoto města jako zakladatelka kostela. A po ní je to Alžběta Pomořanská, královna vdova. Vybrali jsme je proto, že se zapsaly do českých dějin i dějin města Hradce Králové jako dvě z nejvýraznějších postav.“

Manželka prezidenta republiky Livie Klausová při slavnostním aktu podtrhla: „Ohlédnutím se do minulosti můžeme získat inspiraci, povzbuzení a naději.“

Pro katedrálu Svatého Ducha, jejíž stavitelé měli blízko k parléřovské huti, je typický kontrast mezi červeným neomítaným zdivem a portály, okny a římsami z bílého pískovce.

Průvodce katedrálou Stanislav Štědroň vzpomíná: „Návštěvnost byla nejvyšší v sedmdesátých, osmdesátých letech. To jsem měl denně až 1200 návštěvníků.“

Hradecké biskupství v současnosti katedrálu opravuje. Jan Doskočil z biskupství Královéhradecké diecéze informuje o situaci: „V současnosti se dokončuje výměna vitráží a připravují se k restaurování některé prvky mobiliáře.“ Oslavy 700 let katedrály Svatého Ducha budou v Hradci Králové probíhat po celý příští rok.