Vteřina dějepisu: Bylo by to pěkné drama. Jak se mohl jmenovat pravý Shakespeare?

Jeden byl pokřtěn 26. února 1564, druhý téhož roku jen o měsíc později. Jistou podobu nezapřeli zřejmě ve tváři a určitě v díle – oba byli úspěšnými alžbětinskými dramatiky. Konec je ale čekal jiný. Zatímco mladší z nich zemřel pokojně v roce 1616, jeho vrstevník byl údajně zabit při hospodské rvačce. Údajně, protože existují dohady, jestli smrt jen nepředstíral a nežil vesele dál pod jiným jménem – jako William Shakespeare. Ať už to bylo jakkoli, jaké jméno nosil do své smrti v květnu 1593?