Matyáš Bernard Braun: Sv. Juda Tadeáš

Alegorické sochy ctností a neřestí, jež zdobí známý Hospital Kuks a představují špičku evropského barokního sochařství v plenéru, jsou asi nejznámějším dílem Matyáše Bernarda Brauna. Krom nich je za symbol jeho tvorby považováno i dílo Sv. Juda Tadeáš, které můžeme spatřit v pražské Národní galerii. Na soše apoštola lze ukázat všechny základní znaky Braunova řezbářského umění, kterými se tak vylučoval z dosavadního domácího prostředí, překvapoval a fascinoval.

V roce 1929 zjistil Karel Bořivoj Mádl, že socha, kterou tehdy nalezl v prostorách Klementina, nepochází z tohoto sídla staroměstských jezuitů, ale z kdysi nedaleko stojícího farního kostela Panny Marie na Louži. Socha sv. Judy Tadeáše je tak jen jedním fragmentem z mnohem bohatší výzdoby kostela.

Zároveň jde o jednu z mála řezeb, o nichž se dá s jistou nadsázkou tvrdit, že vznikla ještě Braunovou vlastní rukou. Pár let nato už nebyl schopen zvládat obrovské množství práce, které se na jeho dílnu valilo, svěřoval ji tak rovněž svým tovaryšům a učedníkům. Nejenom o anatomických detailech díla jedné z nejvýznamnějších osobností období baroka pohovoří kurátor Tomáš Hladík.

Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Sv. Juda Tadeáš (zdroj: ČT24)

Tomáš Hladík je vedoucím Sbírky starého umění, oddělení českého umění. Vystudoval obory dějiny umění – historie na Filozofické fakultě UK v Praze (1978). V Národní galerii se věnuje sochařství období renesance a baroka; současně se podílel na přípravách výstav barokního umění v Čechách (Praha 2001, Lille 2002/2003, Praha 2010/2011).

Český sochař a řezbář tyrolského původu Matyáš Bernard Braun (1684–1738) se tradičnímu sochařství vyučil v Salzburgu a za svého pobytu v Itálii se seznámil s barokní tvorbou Gianlorenza Berniniho a renesančním uměním Michelangela Buonarrotiho. Kolem roku 1710 se natrvalo usadil v Praze.

Hned jeho první socha Vidění Sv. Luitgardy pro Karlův most mu získala obdiv Pražanů i velké množství nových zakázek. Podílel se například na výzdobě kostela sv. Klementa v Klementinu, Černínského paláce na Hradčanech nebo již zmiňovaného špitálu v Kuksu.

Další díl z cyklu Národní galerie nikdy nezavírá přineseme opět v neděli 20. května. Společně s Tomášem Hladíkem se podíváme na další autentickou Braunovu sochu z jeho pražské dílny - Ukřižovaný z kláštera v Plasích. Všechny předešlé díly naleznete zde.