Penzijní fondy se udrží nad inflací: Výnos může dosáhnout i víc než procenta

Roční výnosy transformovaných penzijních fondů mohou převýšit inflaci a pohybovat se okolo jednoho procenta. Asociace penzijních společností vychází z výsledku fondů za loňský rok, kdy jim klesl zisk o 676 milionů na celkem 3,74 miliardy korun. Účastnické fondy pak v průměru vykázaly zhodnocení 0,79 procenta.

  • Původně se uzavíraly smlouvy o penzijním připojištění na dobrovolné spoření. Bylo možné je uzavírat do 30. listopadu 2012.
  • Penzijní reforma zavedla systém druhého a třetího pilíře. Připojištění spadá pod třetí a původní smlouvy přešly do transformovaných fondů.
  • Od ledna 2013 je tak možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření v účastnických fondech. To je oproti předchozímu stavu jiné především v nutnosti výběru investiční strategie. 
  • Nové účastnické fondy už neručí za to, aby případný prodělek nesnížil úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech.

Celkem si koncem roku u penzijních společností spořilo na penzi 4,709 milionu účastníků. Většina z nich využívá transformovaný fond penzijního připojištění, jde o 4,257 milionu lidí. V doplňkovém penzijním spoření v účastnických fondech, které vytvořila reforma od roku 2013, je 368 tisíc lidí.

Ve druhém pilíři bylo loni evidováno přes 84 tisíc lidí. Od začátku letošního roku se již noví zájemci nemohou hlásit. Vláda Bohuslava Sobotky totiž prosadila jeho zrušení. V červenci letošního roku vstoupí do likvidace, poslední fond by měl zaniknout nejpozději v lednu 2017. Naspořené peníze si mohou lidé nechat vrátit, ale také převést do fondů třetího pilíře.

Ve starých fondech ubylo méně lidí

Jelikož se do transformovaných fondů nemohou lidé nově hlásit, dochází postupně k úbytku účastníků tohoto druhu dobrovolného spoření. V loňském roce se jejich pokles zmírnil na šest procent. Naopak v případě účastnických fondů dosáhla dynamika přírůstku hodnoty šedesát procent.

„Tempo snižování počtu účastníků se v loňském roce mírně zpomalilo, což je dobrá zpráva. Stále ale v systému účastníci ubývají, protože účastníci čerpající dávky z již uzavřených transformovaných fondů převyšují počet účastníků vstupujících do účastnických fondů. Předpokládáme, že nové legislativní úpravy ve třetím pilíři tempo úbytku ještě zpomalí,“ komentoval čísla prezident asociace Aleš Poklop. Viditelný dopad nových úprav je vidět v zájmu lidí o tzv. dětské penzijní spoření. „Lidi se o něj zajímají a za trh už evidujeme počet smluv v řádech tisíců,“ dodal.

Průměrné zhodnocení účastnických fondů dosáhlo 0,79 procenta

Výsledky transformovaných fondů předpovídají, že roční výnosy pro účastníky převýší inflaci a budou kolem procenta. Účastnické fondy pak v průměru vykázaly zhodnocení 0,79 procenta. Od svého založení jsou všechny v plusu.

Sedm z 27 účastnických fondů vykázalo v závěru roku záporný výnos. Až na jedinou výjimku se ale pohybovaly na úrovni desetin procenta.

Příčinu loňského výsledku vidí Asociace penzijních společností v rozkolísanosti kapitálových trhů, která ovlivnila nejen hodnoty akcií, ale i dluhopisů. Upozorňuje i na dlouhodobou situaci na finančních trzích, kde převládají extrémně nízké úrokové sazby.