Vzácné mince z období třicetileté války putují do muzea ve Vysokém Mýtě

Studio 6: Unikátní poklad na východě Čech (zdroj: ČT24)

Sbírky Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě příští rok obohatí poklad šedesáti zlatých dukátů ze šestnáctého a sedmnáctého století. Byl ukrytý na Kralicku a patří mezi velmi cenné nálezy v Česku z poslední doby. Mince pochází z různých koutů Evropy a mohl jimi být například vyplácen žold vojákům.

Unikátní poklad se podařilo najít letos v říjnu a má nejen celorepublikový, ale také evropský význam. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších nálezů na Pardubicku z posledních let. 

„Mince pocházejí z poslední třetiny šestnáctého a první třetiny sedmnáctého století. Je to v podstatě soubor šedesáti zlatých dukátů ražených napříč Evropou,“ uvedl numismatik z Východočeského muzea v Pardubicích Ladislav Nekvapil. „Zajímavostí je i to, že obsahuje také dvě mince islámské,“ dodal.

Podle odborníků se poklad zřejmě podařilo najít celý a žádné ukryté mince v něm nechybí. Nekvapil nicméně poukázal na to, že se nejedná o mince, kterými se běžně platilo.„Jsou to obchodní mince,“ vysvětlil s tím, že se v nich například vyplácel žold vojákům.

Takové mince totiž byly směnitelné napříč celou Evropou a metrologicky byly mezi sebou v podstatě srovnatelné, upřesnil Nekvapil. 

Příhraničí je na poklady bohaté

Kralicko leží v blízkosti polských hranic a oblast je podle archeologů na historické nálezy bohatá. „Příhraničí je obecně zajímavou oblastí pro nálezy pokladů ze starších období, například i z pravěku,“ konstatoval archeolog z Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Zavoral.

V oblasti totiž existovalo mnoho stezek, které byly úzce vymezené tamní krajinou, a ty se dochovaly až dodnes. „Často můžeme poklady objevovat právě v těchto trasách, které člověk využíval už před dávnými věky,“ uvedl Zavoral. 

Možností, proč někdo poklad ukryl, existuje spousta. „Často se bavíme o tom, že daný člověk nebo skupina lidí, která měla ten poklad, se cítila být z nějakého důvodu ohrožená,“ vysvětlil archeolog a v té souvislosti jmenoval například období třicetileté války. „Neexistovaly žádné banky ani úschovny, kam by se to dalo dát. Pokud člověk byl v terénu a přecházel z kraje do kraje, byla to pak jediná možnost,“ dodal Zavoral. 

Unikátní poklad už od jara příštího roku obohatí sbírky Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. „Je to výjimečná záležitost, protože do veřejných sbírek se zlaté depoty úplně běžně nedostávají,“ upozornil Nekvapil.