V Praze jsou od léta nové vyhrazené jízdní pruhy

Praha - V Praze byly v létě kvůli rozšiřování preference veřejné dopravy vyznačeny další nové vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy, jízdní kola a taxi. Nově vyznačené vyhrazené jízdní pruhy přinesly významné zlepšení nejen pro fungování veřejné dopravy, ale i pro cyklisty. Důležité jsou především nové pruhy na trase linky 213 mezi stanicemi metra Želivského a Háje, dále na zatíženém autobusovém tahu v okolí stanice metra Kačerov a na trase linky 167 mezi Kotlářkou a Klamovkou, informoval o tom na internetu pražský magistrát.

Preference veřejné dopravy je připravována průběžně již od poloviny 90. let 20. století, konkrétní budování vyhrazených jízdních pruhů je závislé na úspěšnosti projednání s příslušnými úřady a možnostech jejich financování.

Nové vyhrazené jízdní pruhy zahrnují vedle autobusů Pražské integrované dopravy (PID) nově i cyklisty a vybraná vozidla taxislužby s cestujícími. Toto řešení je běžné v dopravně rozvinutých zemích a zajišťuje přívětivějším druhům dopravy lepší podmínky pro plynulý průjezdu městem, u cyklistů navíc zlepšuje bezpečnost.

Jízdní pruhy jsou v souladu s městskou dopravní koncepcí vyhrazeny pouze od pondělí do pátku od 6:00 do 10:00 a od 14:00 do 19:00, což jsou období s nejhustším provozem, a tedy nejnaléhavější potřebou platnosti režimu.

Doporučení pro cyklisty při jízdě ve vyhrazených pruzích pro autobusy, jízdní kola a taxi

  • Jezděte blíže pravému okraji, aby zůstal volný prostor pro autobusy a taxi.
  • Monitorujte provoz (zejména) autobusů za sebou, abyste mohli přizpůsobit rychlost jízdy nebo stopu.
  • Případné překážky (kanály, nerovnosti) objíždějte včas plynulým obloukem. Každou změnu směru si ověřte s ohledem na provoz za vámi a dejte o úmyslu měnit stopu vědět.
  • U autobusu v zastávce zvažte podle fáze odbavování (zastavuje / otevírá dveře / zavírá dveře), zda není vhodnější jej pustit před sebe a neblokovat tak v následném úseku.
  • S autobusy nezávoďte - cestovní rychlost autobusu a cyklisty je srovnatelná. Vhodné je třeba jen trochu zpomalit a nechat autobus poodjet - tím se vyhnete střídavému předjíždění autobusu v zastávce a předjíždění autobusem mezi zastávkami.