Stát promine bývalým kulakům staré dluhy

Praha - Lidem, kteří státu dluží na předlistopadové zemědělské dani, je ministerstvo financí připraveno dluh prominout. Dlužníci si ale o prominutí musejí zažádat sami. Prominutí dluhu se týká asi 150 lidí. Jde o samostatně hospodařící zemědělce, které komunistický režim trestal udělením diskriminační daně.

Ministerstvo v současnosti dluh aktivně nevymáhá. Nemovitosti dlužníků jsou ale zatíženy zástavním právem, nakládání s nemovitostmi je tak ztížené. Zástavní právo může zaniknout pouze splacením dluhu nebo jeho prominutím. Aby však ministerstvo mohlo dluh prominout, musí o to dlužník zažádat. „Zákon totiž neumožňuje promíjet dluhy z podnětu věřitele, tedy ministerstva financí,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Zemědělská daň se vyměřovala po celou dobu socialismu, předmětem zdanění byl příjem ze zemědělské činnosti a hodnota nemovitostí.

Vydáno pod