Protidrogová koordinátorka Vedralová neopisovala, v bakalářské práci ale špatně citovala

Bakalářská práce vládní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy z roku 2001 není plagiát, sdělil mluvčí univerzity Václav Hájek. Vedralová ale nesprávně převzala dlouhé pasáže a chybně neuváděla zdroje přímo v textu, ale až na jeho konci.

„Za nesprávné lze jistě považovat to, že autorka použila rozsáhlé převzaté pasáže. Nicméně zdroj citovala a nezamlčela,“ vysvětlila vysoká škola. Za chybu označila také to, že Vedralová neuvedla citaci zdrojů přímo v textu. Fakt, že citaci uvedla až na konci práce, ale Univerzita Karlova považuje za poplatný době vzniku textu.

„Zkoumaný případ nezakládá důvod k žádným dalším konkrétním právním krokům ze strany děkana 3. lékařské fakulty nebo rektora Univerzity Karlovy,“ doplnil Hájek. O titul by Vedralová nemohla přijít ani v opačném případě. Zákon totiž umožňuje odebrat titul na základě plagiátorství pouze do tří let od ukončení studia.

Podezření na opisování se u Vedralové objevilo v srpnu, když server Seznam Zprávy upozornil, že její absolventské práce nechal prověřit pirátský poslanec Tomáš Vymazal. Z jím zadané kontroly podle webu vyplynulo, že v bakalářské práci vládní koordinátorky je zkopírováno třicet procent textu.

Diplomová práce ze studia managementu zdravotnictví, kterou v roce 2005 Vedralová završila svá studia na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, pak údajně vykazuje podobnosti s jinými dokumenty až ze třiceti šesti procent. Olomoucká fakulta to podle mluvčí univerzity Gabriely Sýkorové Dvorníkové ještě prověřuje. Vedralová už dříve uvedla, že práce vypracovala samostatně.

Podle Univerzity Karlovy vykazuje její bakalářská práce největší podobnost s Manuálem prevence v lékařské praxi, který vydal Státní zdravotní ústav v roce 1997. Další významnou shodu odhalil antiplagiátorský systém Turnitin s internetovým článkem Nové hrozby pohlavních chorob. Při citování z tohoto zdroje se Vedralové podle akademiků dopustila navíc chyby v označení čísla stránek a překlepu ve jméně autorky.

Vedralová nastoupila do funkce vládní koordinátorky poté, co místo z osobních důvodů opustil Jindřich Vobořil. Ten se později shodoval s Piráty v kritice, že Vedralová nemá pro funkci v čele odboru protidrogové politiky dostatečnou odbornost.

Kvůli podezření z plagiátorství diplomových prací loni odstoupili z vlády ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) a také ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD). V obou případech potvrdily plagiátorství komise na vysokých školách. Podobně jako Vedralová i oni své práce na českých univerzitách odevzdali před rokem 2008, kdy ještě případné opisy neodhaloval speciální software.

  • Za plagiátorství lze považovat úmyslné kopírování cizího textu a jeho vydávání za vlastní, nedbalé nebo nepřesné citování použité literatury, opomenutí citace (byť neúmyslné) některého využitého zdroje. Při vytváření odborných textů v rámci studia je proto nezbytné seznámit se s pravidly citační a publikační etiky. Nejčastěji užívané citační styly včetně citační normy ISO 690 jsou zpracovány např. v Metodice tvorby bibliografických citací.
  • Sankce za plagiátorství jsou stanoveny již na úrovni autorského zákona. Z pohledu studia a vytváření závěrečných bakalářských, magisterských a disertačních prací, případně jiných prací v rámci studia, je plagiátorství jedním ze základních přestupků vůči akademickým mravům, a má tedy své místo mezi přestupky v disciplinárním řádu každé fakulty.
  • Za disciplinární přestupek lze uložit napomenutí, podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení, nebo i vyloučení ze studia, je-li zřejmé, že byl disciplinární přestupek spáchán úmyslně. (Zdroj: Masarykova univerzita)