Proti „nemorálním“ vymahačům dluhů se postavili i v Ostravě

Ostrava – Ostravský soud po třech letech změnil zaběhlou praxi, kdy advokátní firmy inkasovaly při vymáhání nezaplaceného jízdného od černých pasažérů vysoké poplatky. Soud jako návod použil nedávné přelomové rozhodnutí Ústavního soudu. Ten argumentuje tím, že poplatky mnohonásobně a nemorálně převyšují samotnou pokutu. Na konci roku se ke stejnému kroku rozhodli také v Ústí nad Labem.

Právnické firmy Freedom Investment a Fenicie od ostravského dopravního podniku nakoupily více než 10 tisíc dluhů, které v posledních letech zanechali černí pasažéři. Vymáháním nezaplaceného jízdného si advokáti měli vydělat 72 milionů korun. Po rozhodnutí ostravského soudu ale nyní nedostanou nic. „Rozhodl jsem se nepřiznat jim náklady právního zastoupení,“ uvedl soudce Jiří Šopek.

Podle něj právnické firmy s vymáháním příliš práce neměly, pouze přepisovaly osobní údaje o černých pasažérech na předtištěné formuláře z ministerstva spravedlnosti. Po každém z černých pasažérů přitom vymahači požadovali více než 7 tisíc korun za takzvané „náklady řízení“.

Jiří Šopek, Okresní soud v Ostravě

„Toto podnikání je sice velmi výhodné pro inkasní společnosti, avšak na chod civilní justice to má velmi negativní dopad, soudy jsou zavaleny tisícovkami žalob.“

Soud zatím zamítl pouze první dvě z několika tisíc žalob, které po černých pasažérech požadovaly několikatisícové částky. Soudce se ale zároveň nechal slyšet, že stejným způsobem rozhodne i o dalších žalobách. Každý rok ostravský soud řeší přibližně 70 tisíc podobných žalob na neplatiče, za poslední půlrok jich přijal téměř 36 tisíc. A vždy minimálně po několika stovkách naráz.

Dopravní podnik Ostrava považuje předprodej pohledávek po černých pasažérech obchodním společnostem za běžný postup. „Prodáváme je za hodnotu tarifní přirážky a ceny jízdného,“ tvrdí mluvčí podniku Miroslav Albrecht s tím, že městská firma si tímto způsobem zajistila, že na nezaplaceném jízdném netratí.

Reportáž Ivy Bartoňové a Jiřího Loučky (zdroj: ČT24)

Soud v Ostravě při svém rozhodnutí vycházel z doporučení Ústavního soudu, který by rád astronomické odměny pro advokáty plynoucí z vymáhání pohledávek zarazil. „Je to určité vodítko pro ostatní soudy,“ poznamenal prezident Soudcovské unie Tomáš Lichovník.

Tímto vodítkem se jako první začal řídit soud v Ústí nad Labem, jenž koncem minulého roku advokátům přestal náklady řízení přiznávat. Na severu Čech tyto částky dosahovaly 6 600 korun. Inkasní společnosti si na chování soudů stěžovaly u Ústavního soud. Ten ale jejich stížnosti zamítl.