Před 130 lety byla v Česku namalovaná první turistická značka. Síť značených tras měří přes 40 tisíc kilometrů

Klub českých turistů (KČT) letos slaví dvě výročí. Před sto třiceti lety vyšlo první číslo časopisu Turista a především předchůdci současných značkařů nakreslili první turistickou značku. První trasa vedla z Karlštejna do Berouna. Síť turistických stezek v současné době měří už 43 tisíc kilometrů.

  • Klub českých turistů sdružuje téměř 35 tisíc lidí po celém Česku. Založila ho 11. 6. 1888 skupina vlastenců kolem Vojtěcha Náprstka.

Milanu Pernicovi je devadesát let a celý život se řídí heslem cesta je cíl. Na jižní Moravě prošel všechny turistické trasy. Bral s sebou štětec a plechovku s barvou a nachodil tisíce kilometrů. „Také se mi stalo, že jsem zakufroval a musel jsem se vracet a hledat správnou cestu. Ale nikdy jsem se vyloženě neztratil,“ řekl Pernica, který je předsedou jihomoravské krajské komise značkařů KČT. Nejraději prý chodil tam, kde tušil špatně značené trasy a opravoval je.

Teď už má v Klubu českých turistů na starost administrativu nebo nábory nových značkařů. V Jihomoravském kraji jich je kolem dvanácti set. „Když je něco špatně označené, zjistím, kdo má úsek na starost a pokárám je, když něco zanedbávají,“ dodal s úsměvem zasloužilý značkař.

První trasa vedla z Karlštejna do Berouna

První trasa, po které mohli turisté v českých zemích začít chodit, vedla z Karlštejna do Berouna. Dodnes ji v nezměněném vedení turisté udržují. Síť se od té doby rozrostla na 43 tisíc kilometrů.

Výročí si turisté budou po celý rok připomínat výšlapy, vydali také nový obrazový atlas. „Je to trošku komerce. Kdo si zaplatil prezentaci, tak toho jsme tam zveřejnili,“ vysvětlil místopředseda Klubu českých turistů Zdeněk Cabalka.

Financování klubu je náročné, bez dotací a sponzorských darů by se neobešel. Stejně jako bez nadšenců, kteří malují značky.

Klub českých turistů má v těchto dnech svůj stánek i na brněnském výstavišti na veletrhu Regiontour, kde výročí připomínají.

  • Pěší trasy jsou značeny čtvercovými značkami o rozměrech 10 × 10 cm, které se skládají ze tří vodorovných pásů. Prostřední pás, jenž určuje barvu značené trasy, je červený, modrý, zelený nebo žlutý. Oba krajní pásy jsou bílé a mají za úkol značku více zviditelnit.
  • V ostrých lomech cesty nebo při jejím odbočení na jinou komunikaci je pásová značka doplněna na šipku. Na společném úseku několika značených tras se používá vícebarevná značka. Na koncích značených tras najdete koncovou značku.
  • Krátké odbočky k některým místům jsou značeny speciálními značkami – odbočka k vrcholu nebo vyhlídce, ke zřícenině hradu, ke studánce a k jinému zajímavému objektu. Tzv. naučné stezky se značí pásovými i místními značkami nebo speciálními značkami naučné stezky.
  • Ve městech, vesnicích, na křižovatkách s jinou značenou trasou a na dalších turisticky významných místech je malované značení doplněno tabulkami a směrovkami. Z tabulky se turista dozví název místa, popř. jeho nadmořskou výšku, směrovky informují o kilometrových vzdálenostech k dalším cílům na trase.