Politické spektrum před volbami do europarlamentu: RozumND, PB, NEVOLIM, PČ, Vědci, Patrioti, JSIPRO, PROSaZ

Politické spektrum - Volby do Evropského parlamentu 2019 (zdroj: ČT24)

Před volbami do Evropského parlamentu, které se uskuteční 24. a 25. května, přináší ČT24 čtyři zvláštní vydání pořadu Politické spektrum. V něm diskutují zástupci kandidujících hnutí a stran, které nejsou zastoupeny v českém zákonodárném sboru.

V druhém díle předvolebního Politického spektra diskutovali Adam Benjamin Bartoš z ROZUMNÍ a Národní demokracie - STOP MIGRACI - NECHCEME EURO (RozumND), Petr Cibulka z Volte Pravý Blok www.cibulka.net (PB, plný název subjektu zde), Petr Žampach z NE-VOLIM.CZ (NEVOLIM), Radek Kňava z Pro Česko (PČ), Ivan Holoubek z Vědci pro Českou republiku (Vědci), Michal Klusáček z PATRIOTI PRO NEUTRALITU (Patrioti), Petr Kováč z JSI PRO? Jistota Solidarita Investice pro budoucnost (JSIPRO) a Tomáš Kotora z PRO Zdraví a Sport (PROSaZ).

  • o sobotách a nedělích 4., 5., 11. a 12. května vždy ve 14:05 na ČT24

Většina diskutujících si přeje zůstat v EU, výjimkami jsou Bartoš (RozumND) a Klusáček (Patrioti), Cibulka (PB) v případě, že se EU nebude transformovat podle švýcarského modelu. Všichni kandidáti odmítli směřování k přijetí eura v Česku. Holoubek (Vědci), Kňava (PČ) a Kováč (JSIPRO) upřesnili, že jsou proti přijetí eura za současných podmínek. 

Debata se dále věnovala třem hlavním tématům. Prvním byly priority kandidátů, druhým téma dvojí kvality potravin a třetím bezpečnost Česka a EU.

Tomáš Kotora (PROSaZ) by se v Evropském parlamentu chtěl zaměřit na životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Mezi jeho priority patří také rovnoprávnost mužů a žen i problémy v zemědělství, například úbytek spodních vod. Chtěl by také, aby europoslanci daleko víc prezentovali výsledky své práce.

Myslí si, že za problém dvojí kvality potravin si Česko může samo. Kdyby je čeští spotřebitelé nekupovali, tak by se sem podle něj nevozily. Řešení vidí v podpoře vlastních zdrojů a vlastního zemědělství například kontrolovanými dotacemi.

V oblasti bezpečnosti by byl pro posílení Frontexu a zvýšil by rozpočet EU na ochranu vnější hranice.

Petr Kováč (JSIPRO) zmínil tři hlavní priority své strany: vodu, vzduch a potraviny. Je podle něj třeba soustředit se na ochranu životního prostředí. EU by podle něj také měla sjednocovat lidi a nikoli je rozdělovat.

Řešení dvojí kvality potravin vidí v podpoře drobných podnikatelů a zemědělců, mimo jiné dotacemi.

Je příznivcem spolupráce EU a NATO při zajištění bezpečnosti Evropy a posílení vnější hranice Unie. Stavění plotů na hranicích jednotlivých států odmítl. Není proti tomu, aby EU pomáhala lidem ze zahraničí, kteří to potřebují. Je však třeba rozdělovat migranty na politické a ekonomické.

Michal Klusáček (Patrioti) řekl, že jeho uskupení kandiduje hlavně proto, aby měli koho volit ti, kdo jsou přesvědčení, že svou budoucnost můžeme ovlivnit pouze sami. Hlavním tématem je neutralita pro Česko a v Evropském parlamentu se chce zabývat tématy obrany a bezpečnosti. Myslí si, že rozhodujícím orgánem v EU je Evropská komise a debaty v parlamentu jsou jen kulisou, aby se vytvářelo zdání demokracie. Uznává však teoretickou pravomoc europoslanců odvolat komisi.

V zemědělství a kvalitě potravin považuje za hlavní problém existenci dotací.

Za hlavní problém pro bezpečnost EU považuje Schengenskou dohodu, kterou by si přál zrušit. Důvodem je fakt, že Německo přijalo velké množství žadatelů o azyl. Chce, aby si Česko chránilo vlastní hranice.

Také Ivan Holoubek (Vědci) považuje otázku životního prostředí za prioritní. Hlavní jsou podle něj globální změny a výskyt toxických látek v přírodě. Dále by chtěl dosáhnout lepšího vymezení pravomocí mezi unijními orgány a členskými státy a omezení „často velmi zbytečných“ regulací.

Dvojí kvalitu potravin považuje za důležitý problém a chtěl by v Česku nastavit co nejpřísnější limity.

V oblasti migrace vnímá jako selhání to, že se v roce 2015 do EU dostalo tolik lidí zpoza jejích hranic. Současné mechanismy považuje za nefunkční a navrhuje posílení obranyschopnosti každé země a posílení vnějších hranic za součinnosti s NATO.

Radek Kňava (PČ) by chtěl, aby EU více odpovídala potřebám Čechů, Moravanů a Slezanů. Osobně se chce věnovat oblastem zaměstnávání a náhradního mateřství. Vadí mu, že druhé z témat není právně ošetřeno.

Téma dvojí kvality potravin považuje z hlediska Evropského parlamentu za víceméně dořešené, v této chvíli je ochrana spotřebitelů především na českém parlamentu.

EU je podle něj schopná zajistit svou bezpečnost. Oceňuje například fungování agentury Frontex. Nechtěl by však budovat evropskou armádu jako alternativu k NATO.

Petr Žampach (NEVOLIM) řekl, že se nebojí poprat za Českou republiku. Za důležité téma považuje kvalitu potravin. Osobně by se chtěl věnovat vnitřnímu fungování Evropského parlamentu a jeho výborů a také by chtěl navýšit prostředky na program studijních výměn Erasmus.

V tématu dvojí kvality potravin by byl rád, kdyby členské státy byly odpovědné za to, jaké potraviny se z nich do Česka vyvážejí.

V oblasti ochrany vnější hranice by preferoval zrušení Frontexu a posílení spolupráce v rámci NATO.

Strana Petra Cibulky (PB) kandiduje proto, aby Evropa zvítězila v právě probíhající třetí světové válce, přestože je infiltrována ruskými tajnými službami. Rusko podle něj vede proti Evropě klimatickou válku. Chce prosadit zákon o povinné psychotronické gramotnosti. To znamená, že chce pomocí siderického kyvadla zbavit Evropu od příslušníků ruských tajných služeb.

Téma dvojí kvality potravin je podle něj ve srovnání se světovou válkou málo významné.

Adam Benjamin Bartoš (RozumND) zdůraznil, že jeho koalice je pro vystoupení České republiky z Evropské unie a z NATO. To však musí udělat česká vláda, a dokud to neudělá, musí v Bruselu sedět lidé, kteří budou hájit české zájmy. Slíbil, že kandidáti jeho koalice nikdy nezvednou ruku proti České republice, zemím Visegrádu nebo slovanským zemím, jako je Rusko. Současní čeští europoslanci podle něj neudělali nic dobrého.

Kritizoval eurokomisařku Věru Jourovou, že nic neudělala proti praxi dvojí kvality potravin. Například dovoz nekvalitních potravin z Polska je podle něj selháním Evropské komise.

Zdůraznil, že jeho koalice je proti migraci. EU by se podle něj neměla soustředit na záchranu lidí směřujících do Evropy. Jediné funkční řešení vidí v obnovení hranic a jejich ostraze po vzoru Maďarska.