Nemocnice Na Homolce stále nakupuje „oklikou“ přes dceřinku, ukázala kontrola

Homolka dál nakupuje přes „dceru“, navzdory ministerstvu (zdroj: ČT24)

Nejvyšší kontrolní úřad ve své kontrole tří zdravotnických zařízení upozornil, že pražská Nemocnice Na Homolce nepřestala pořizovat zdravotnické prostředky přes dceřinou společnost. Ministerstvo zdravotnictví přitom už před třemi lety nařídilo všechny takové firmy zlikvidovat. Nemocnice říká, že „nákupy oklikou“ ruší postupně. Členové dozorčí rady dceřiné firmy si tak i nadále vyplácejí odměny za práci v orgánech společnosti.

Kvůli podezřelým zakázkám Nemocnice Na Homolce je nyní u soudu exředitel zdravotnického zařízení Vladimír Dbalý a další obžalovaní. Už v roce 2014, kdy policie rozjela zatýkání v této kauze, přišel pokyn tehdejšího ministra zdravotnictví, že nemocnice musí dceřiné firmy zrušit a nakupovat sama. To se částečně stalo. Dosud se však nakupuje prostřednictvím firmy Holte Medical.

„Odhadujeme, že Holte Medical bude dodávat do nemocnice v tomto roce zdravotnický materiál v objemu 562 milionů korun, což značí 39 procent z celkových nákupů nemocnice,“ říká ředitel Nemocnice Na Homolce Ivan Oliva.

Čerstvé kontrolní závěry NKÚ poukázaly na to, že v období mezi lety 2014 až 2016 se nemocnici nepodařilo postupně snižovat dodávky od této dceřinky.

„Nemocnice Na Homolce do konce roku 2016 nakupovala zdravotnické prostředky za 2,6 miliardy korun téměř výhradně prostřednictvím své dceřiné společnosti. Nemocnice deklarovala, že sníží podíl objednávek od této firmy, ale naše kontrola ukázala, že v letech 2014 až 2016 objem zůstal zhruba stejný. Bylo to přes 800 milionů za rok,“ říká mluvčí Nejvyššího kontrolního úřadu Václav Kešner.

Podle mluvčí nemocnice Martiny Dostálové přebírá tato instituce nákupy postupně pod sebe. A pokles v nákupech skrze Holte Medical je prý patrný hlavně letos. „Aktuálně jsou převedeny veškeré nákupy léků a přístrojové techniky, které nemocnice nakupuje v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek. Pokles je zřejmý především v letošním roce, který nebyl předmětem této kontroly NKÚ,“ uvedla Dostálová.

Podle ministerstva zdravotnictví nemocnice postupuje podle zákona o veřejných zakázkách. „I ta zpráva NKÚ i zprávy, které máme od Nemocnice Na Homolce, říkají, že skutečně na převodu a ukončování nákupů přes Holte Medical Homolka pracuje tak, jak jí ukládá zákon. Nové nákupy jsou efektivní,“ uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová.

Ředitel Oliva však přiznává, že oproti vlastnímu harmonogramu je ve skluzu. Celý proces je prý složitý proto, že se musí přesoutěžit zdravotnický materiál z dceřiné společnosti, což prý nejde tak rychle.

„Harmonogram, který jsem si sám dal, když jsem nastupoval, vycházel z toho, že to půjde rychleji. Vycházel jsem ze své zkušenosti z privátního sektoru a je pravda, že ve státní sféře to jde přece jen trošku pomaleji. V Holte Medical se totiž pouze nakupuje, zatímco v Nemocnici Na Homolce máme povinnost soutěžit. To znamená vybudovat zcela nový odbor, který je teď v nemocnici a má na starosti veřejné zakázky, které jsou složitější,“ hájí postup Oliva.

Holte Medical je od letošního ledna v likvidaci. Členové dozorčí rady – včetně ředitele nemocnice Olivy – tak nadále pobírají odměny. Loni je valná hromada schválila s účinností od ledna 2017 v rozmezí čtyřiceti a padesáti tisíc korun měsíčně.

Aktuální výši odměn však odmítá vedení nemocnice komentovat. „Bohužel s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů tu částku nemohu sdělit,“ uvedl Oliva a zrovna tak odmítl komentovat i své vlastní odměny. „Ta společnost stále generuje poměrně značný objem, je tedy nutné, aby tyto procesy byly i nadále pod kontrolou, a z tohoto důvodu kromě likvidátorky funguje i dozorčí rada této společnosti,“ vysvětluje Oliva.

Nákupy skrze dceřinou společnost plánuje nemocnice dál snižovat. Nyní Oliva počítá s převodem nákupů do poloviny příštího roku.