Nečas: Rodině chybí prestiž

Praha - Čas strávený doma s dětmi se často chápe jen jako ekonomická ztráta. Kariéra a profesní růst jsou vnímány jako hlavní měřítko úspěchu a rodič, který zůstane doma s dětmi, se považuje téměř za příživníka. Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas to dnes řekl na konferenci o rodinné politice a životním stylu rodiny. Společenské vnímání rodiny se podle něj musí změnit. Velkou roli by měly sehrát nestátní neziskové organizace.

„Jsem přesvědčen o tom, že se musí zlepšit obraz rodičovství, protože rodičovství je adekvátní variantou života, který je naprosto plnohodnotný,“ řekl Nečas. Kritizoval také „úzce ekonomistní pohled na svět“ nejen v ČR, ale i jinde ve světě. S náklady na následné řešení sociálně patologických jevů, jež vycházejí mimo jiné z nekvalitní rodičovské péče a nestability rodin, už přitom nikdo nepočítá. 

Od nového roku zavedla vláda třírychlostní rodičovskou dovolenou, která má rodinám umožnit flexibilní výběr z více variant. Nyní si mohou volit, zda s dítětem zůstanou doma dva, tři nebo čtyři roky. Při nejkratší rodičovské dovolené měsíčně pobírají 11.400 korun, při tříleté 7600 a při čtyřleté 3800 korun.

EU a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj ČR kritizují, že ve srovnání s jinými státy má dlouhou rodičovskou dovolenou. Ministr s tím ale nesouhlasí: „Žádná instituce nám nemá diktovat, jaký způsob rodinného života a jaký způsob harmonizace rodiny a práce je ten jediný správný.“

Řešení mohou přinést částečné úvazky 

Věra Kuchařová na konferenci představila práci Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, ze které mimo jiné vyplývá, že představy o rodině a skutečnost se liší. Lidé například často touží po třech dětech, ale pak mají dvě nebo jedno. Většina chce uspět v obou oblastech života - jak v rodině, tak v profesi.

Výzkum prokázal i nevyváženost nabídky a poptávky po zkrácených úvazcích a flexibilní pracovní době. Právě částečné úvazky jsou jednou z možností, jak mohou rodiče sladit práci s rodinou a péčí o potomky. Ministerstvo práce zvažuje snížení odvodů firmám, které umožní matkám a otcům dětí do 12 let pracovat na méně hodin.

Česko patří v EU k zemím s nejmenším podílem práce na částečný úvazek. Zatímco v sedmadvacítce tak v průměru pracuje téměř třetina žen a každý dvanáctý muž, v ČR je to devět procent žen a každý padesátý muž.

Mimo manželství se dnes rodí asi třetina dětí, u prvorozených je to přes 44 procent. Mateřství se odkládá do pozdějšího věku. Průměrný věk matek vzrostl na 28,9 roku. Kvůli vysokému počtu rozvodů navíc velká část dětí vyrůstá v neúplných rodinách.

Vydáno pod